Inred med växter och grönt inomhus för ökat välmående

Av på 31 augusti, 2021

Gröna och lättskötta växter fortsätter att ligga på topp när svenskarna väljer inomhusväxter. Med fokus på hälsa och välmående väljer många växter som bidrar till en bättre inomhusmiljö. Både sticklingstrenden och torkade blommor är fortsatt populärt, särskilt bland de yngre konsumenterna.

Detta är några av slutsatserna som framkommer i den fjärde och näst sista delen av Plantagens årliga rapport Växttrender för 2021.

För tionde året i rad presenterar Plantagen rapporten Växttrender. Rapporten är baserad på en kvantitativ konsumentundersökning med ett riksrepresentativt urval med 2219 respondenter i Sverige samt ett flertal intervjuer med experter inom växter, trender och inredning. Växttrender 2021 är uppdelad i fem delar som släpps löpande under året varav Trender inomhus – inred med växter och öka välmåendet är del fyra.

Stort intresse för lättskötta inomhusväxter

Svenska konsumenter har ett fortsatt stort och ihållande intresse för olika typer av inomhusväxter. Allra störst är intresset för lättskötta växter (62 %), även växter som ger en bättre inomhusmiljö är något som intresserar många (47%). Den främsta anledningen till det stora intresset för inomhusväxter är enligt 6 av 10 svenskar den lugna och harmoniska atmosfären växterna bidrar till.

De gröna växterna har kommit att bli en tidlös klassiker i många svenska hem och hela 65 procent av svenskar köper helst gröna inomhusväxter. Vilken inomhusväxt man helst köper varierar dock med åldern och orkidén står ohotad som svenskarnas favorit-inomhusväxt (32%). Den är dock betydligt mer populär bland äldre än de yngre konsumenter som istället föredrar kaktus (32 procent).

Trendexperter spår ökat fokus på funktionella och knasiga växter

Det ökade fokus på hälsa och välmående som Coronapandemin fört med sig är en bidragande faktor att strålkastarljuset nu riktas alltmer mot växternas funktion, mer än enbart deras utseende. Fokus ligger på hur växterna kan bidra till en wellness-effekt som ökar vår fysiska och mentala hälsa. Nästan hälften av konsumenterna (47%) uppger att de är intresserade av växter som faktiskt bidrar till en bättre inomhusmiljö.

I tider då allt fler arbetat hemma ställs högre krav än någonsin på att ytorna för hemarbete inte enbart är funktionella, utan även estetiskt tilltalande. Definitionen av ett funktionellt hemmakontor har vidgats från att fokusera primärt på ergonomi och teknisk utrustning, till att allt mer inkludera estetiska värden och psykiskt välmående, där växter fyller en särskilt viktig funktion och 1 av 5 svenskar uppger att de har inrett sina hemmakontor med växter.

Växter som bidrar till välmående handlar alltså inte enbart om tydliga funktioner som luftrening utan också helt enkelt att göra oss gladare, så kallade ”mood boosters” vars fokus är på udda och unika växter i brokiga former.

– Vi kommer att se ett ökat fokus på växter som man mår bra av att ha omkring sig, ta på eller titta på. ”Mood boosters” är lite av sockret ovanpå i tillvaron – unika växter som inte behöver vara perfekta utan som vi väljer med magkänslan, säger Stefan Nilsson, trendexpert.

Sticklingar och torkade blommor – trender som sitter kvar

Sticklingstrenden är idag en bred och folklig trend, som är här för att stanna. 45 % av svenskarna uppger att de tar sticklingar och mest populärt är det bland kvinnor (55%). Ytterligare en trend som varit uppseglande under en tid är torkade blommor som nu syns tydlig bland de yngre där 41 procent i åldrarna 18-29 år uppger att de köper torkade blommor eller torkar själva. Även här finns en tydlig hållbarhetsaspekt då personer som är insatta i hållbarhetsfrågor är mer benägna att ägna sig åt att torka blommor än andra. De torkade växterna knyter även an till flera parallella trender, inte minst den avskalade nordiska inredningstrenden.

– Vi ser tydligt att konsumenterna väljer blommor och växter som känns ”nära naturen”, det får gärna vara spartanskt snarare än glamouröst och flott, säger Hans Jensen, kategoriansvarig på Plantagen.

Nöje | Sverige
Örebronyheter

Källa Plantagen
Om Växttrender 2021
Rapporten har tagits fram tillsammans med HUI Research och profilerna Stefan ”Trendstefan” Nilsson (trendexpert), Lotta Fabricius (sakkunnig biodling och pollinering), Matteo Giusti (forskare vid högskolan i Gävle), Janne Heliölä (forskare vid Finlands Miljöcentral), Jørn Viumdal (författare), Minna Toivanen (trädgårdsdesigner), Sian de Bell (forskare vid University of Exeter), Juho Paukkunen (forskare vid The Finnisch Central Museum of Natural History), Monica Hamre (trädgårdsmästare på Plantagen), Dag Olav Hessen (professor i biologi vid Oslo Universitet), Grethe Nordhelle (psykolog, advokat och författare till flera läroböcker), Hans Jensen (kategoriansvarig på Plantagen), Mare Löhmus Sundström (forskare vi Karolinska Institutet) och Elisabeth Halbjørhus (inredningsbloggare).

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in