Inresa till Sverige från Danmark, Norge och Storbritannien

By on 30 januari, 2021

Särskilt inreseförbud råder från Danmark, Norge och Storbritannien med vissa undantag. Är du undantagen inreseförbudet hänvisas du till anvisade gränspassager för att resa in i Sverige från dessa länder.

För att minska effekterna av coronaviruset och minska spridningen av covid-19 har Regeringen beslutat om ett särskilt inreseförbud från Danmark, Norge och Storbritannien. Det särskilda inreseförbudet från Danmark, Norge och Storbritannien är striktare än det generella inreseförbud som finns gällande länder utanför EU/EES, som infördes i mars 2020.

Båda inreseförbuden har vissa undantag, se länk nedan för mer information. Omfattas du av undantagen hänvisar Polismyndigheten till anvisade gränspassager för att resa in i Sverige.

Vid övriga gränspassager kommer det att finnas information om förbjuden inresa. Vid gränspassagerna genomför Polismyndigheten i samverkan med andra myndigheter kontroller.

Karta över gränspassager där du som är undantagen kan resa in i Sverige.

Regionalt
Örebronyheter

Källa polisen.se
Läs mer om inreseförbudet till Sverige från Storbritannien, Danmark och Norge – polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/sa-paverkas/inreseforbud-till-sverige-fran-storbritannien-danmark-och-norge/
Frågor och svar om det tillfälliga inreseförbudet – polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/sa-paverkas/fragor-och-svar-om-det-tillfalliga-inreseforbudet/
Så påverkas resandet till Sverige från länder utanför EU/EES – polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/sa-paverkas/

You must be logged in to post a comment Login