Insekter i våra trädgårdsgrödor – så ser läget ut i odlingarna

Av på 12 juli, 2020
Foto: Tilda Nilsson

På flera håll i landet upplever odlare problem med insektsangrepp på frukt och grönsaker. Den milda vintern och kalla våren med sena frostnätter kan få stora konsekvenser. Äpple och kålgrödor ligger i farozonen eftersom vi i år ser ett stort antal av både rönnbärsmal och kålmal i fält. 

Odling av grönsaker och frukt är en viktig del av den svenska livsmedelsproduktionen. Skadegörare – bland annat insekter – kan leda till problem i form av minskade skördar och skadade grödor som blir osäljbara. Efter en mild vinter och kylig vår märks nu effekter som kan innebära negativa konsekvenser för den yrkesmässiga trädgårdsodlingen på flera håll i landet.

– Sen frost gjorde att blomknoppar i äpplen frös och på vissa platser innebär detta en kraftigt reducerad skördepotential. I kombination med frosten såg vi i år att blomningen i rönn i stort sett helt uteblivit vilket innebär att rönnbärsmalen, som vanligtvis lever på rönn, nu går på fruktträd istället. Rönnbärsmalens larver går in i friska frukter och angripna äpplen blir osäljbara, säger Sanja Manduric, rådgivare på växtskyddscentralen.

Rönnbärsmalen följs med fällor i skånska odlingar. Genom att fånga insekter går det att analysera hur stora angreppen är, och fångsterna i år är de största på flera år.

Kålmalen flyger in
Strax innan midsommar upptäcktes en annan, numera nästan årligen återkommande, skadegörare, när kålmalen flög in i Sverige med vindar från öst. Kålmalen återfinns i flera grödor i fält, men skador från larverna förekommer främst i kålgrödor. För bladkål är detta extra allvarligt då blad med kraftiga gnagskador blir osäljbara. Under 2016 gjorde kålmalen mycket stor skada i svensk kålodling, och även 2019 var förekomsten av kålmal stor, även om skadorna inte blev lika omfattande som 2016. För året är det ännu för tidigt att säga hur stora konsekvenserna kan bli.

– Effektiv bekämpning finns tillgänglig både för konventionella och ekologiska yrkesodlare men också för privat bruk. Förra året genomförde Jordbruksverket ett stort test av ett biologiskt växtskyddsmedel som hade mycket god effekt, och som även är godkänt för ekologisk odling, säger Ida Backström, rådgivare på växtskyddscentralen.

Kålbladstekeln har ökat
Förra året innebar kålbladstekeln stora problem för många svenska kålodlingar, inte minst för ekologiska odlare i delar av landet. I augusti 2019 godkändes en växtskyddsprodukt för att användas i ekologisk odling av bladkål i Skåne och Halland under begränsad period när problemen var som störst.

– Kålbladstekeln har tidigare inte skapat så stora problem men antalet individer i fält har ökat markant de sista åren. Larverna är mycket glupska och kan äta upp plantor i rasande fart. En av våra uppgifter på växtskyddscentralerna är att följa utvecklingen i fält, för att uppdatera rådgivare och odlare om läget. I år har vi sett stora mängder av den vuxna kålbladstekeln i fält, och på vissa håll i Skåne har kraftiga angrepp nu också kommit, säger Ida Backström.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Jordbruksverket

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in