Intensivt hjälparbete efter förstörd damm

By on 9 juni, 2023
Förtvivlan i översvämningsdrabbade områden där katastrofteam från Ukrainas Röda Kors ryckt in för att hjälpa.
Bild: Svenska Röda Korset

I spåren av den förstörda dammen nära staden Cherson ser människor sina hem och sina liv sjunka ned i vattenmassorna, explosiva lämningar skapar rädsla hos vuxna och barn.

För tredje dagen i rad arbetar katastrofteam från Ukrainas Röda Kors intensivt med att evakuera och bistå drabbade av översvämningarna. Omkring 2 000 personer har redan evakuerats mot Mykolaiv för vidare transport.

Hjälpbehovet uppgår till 100 000 ton vatten per dygn. Lägg därtill ett massivt behov av vattenreningsutrustning och desinficering, bajamajor och kemikalier för hushållen.

− Svenska Röda Korset frigör omedelbart fem miljoner kronor och undersöker möjligheterna att sända vatten- och sanitetsexperter, om behovet finns, säger Andrei Engstrand Neacsu, chef för organisationens hjälpinsats i Ukraina.

Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) skickar 10 miljoner kronor i akut bistånd. I nuläget har fem transitläger upprättats. Rent vatten och mat delas ut. Första hjälpen har satts in och förebyggande informationsinsatser riktas till allmänheten om risker med vattenburna sjukdomar.

Krigets lagar

− Detta är en av de värsta skadorna på civil infrastruktur sedan den väpnade konflikten inledes i februari 2022, säger Andrei Engstrand Neacsu.

− Anläggningar och installationer som innehåller farliga krafter, till exempel dammar, är särskilt skyddade under den internationella humanitära rätten och får inte utsättas för attacker. Det är även förbjudet att attackera närliggande militära objekt, om attackerna riskerar orsaka skada på dammen. Sådana attacker sätter tusentals civila liv i fara och innebär att dussintals byar kan översvämmas på båda sidor av frontlinjen.

Humanitära konsekvenser

Ytterligare en konsekvens av den förstörda dammen är arbetet med att lokalisera minor i det drabbade området.

– Internationella rödakorskommitténs minexperter har gjort noggranna kartläggningar av var minorna finns. Nu vet man inte detta längre vilket utgör en enorm fara både barn och vuxna under lång tid framöver, säger Andrei Engstrand Neacsu.

Som ett resultat av skadorna på dammen är också 94 procent av bevattningssystemen i Cherson, 74 procent i Zaporizhzhya och 30 procent i Dnipro-regionerna i praktiken utan vattenkällor.

−Fält i södra Ukraina kan komma att förvandlas till öknar så tidigt som nästa år. Efter att vattennivåerna återgått till det normala förväntas vattenföroreningar och potentiella hälsorisker kommer att vara mycket höga.

Ukrainsk kritik om att Röda Korset inte rycker in i ockuperade områden

Andrei Engstrand Neacsu uttrycker förvåning över kritiken.

− Röda Korset arbetar i Donetsk- och Luhanskregionerna sedan 2014, på tillstånd från Ryssland. Detta följer av krigets lagar, Genèvekonventionerna. Reglerna slår fast att krigets offer har rätt till opartisk och neutral humanitär hjälp, alltså hjälp från en aktör som inte tar ställning i konflikten, säger han.

− Förutom staternas ansvar att hjälpa civilbefolkningen ger krigets lagar mandat till Internationella rödakorskommittén att hjälpa och skydda. Med det sagt är det inte möjligt för en humanitär organisation att utan särskilda garantier från partnerna i konflikten rycka in i en krigszon mitt under stridigheterna.

Ukraina
Örebronyheter

Källa: Svenska Röda Korset

You must be logged in to post a comment Login