INTERNATIONELLA KVINNODAGEN Barnvagnsmarscher mot mödradödlighet i 25 städer.

Av på 6 mars, 2013

År 2000 lovade politiker i alla världens länder att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar till år 2015 – milleniemål nummer fem. Det målet visar lägst chans att uppnås.

Kvinnors och flickors rätt att bestämma över sin egen kropp, rätten till fri abort och tillgång till preventivmedel är ingen kontroversiell fråga i Sverige. För den svenska regeringen är det här ett prioriterat område. Sverige har möjlighet att påverka i viktiga internationella politiska sammanhang. Därför kräver RFSU och alla som går marschen att biståndsmedel till preventivmedel, sexualundervisning och säkra aborter ökar.

RFSUs krav:
1. Att regeringen avsätter minst 10 procent av biståndet till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
2. Att Sverige pressar EU att öka takten så att millenniemål fem uppnås till 2015.
3. Att biståndsministern kräver att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter finns med i de nya utvecklingsmålen efter 2015.

RFSU har startat en folkrörelse och Barnvagnsmarschen fortsätter att växa. I år förväntas kampen mot mödradödlighet engagera fler deltagare än någonsin. 

Här hittar du Barnvagnsmarscherna i Sverige och kontaktpersoner på orterna för kontakt och medverkan på plats:

Örebro Magdalena Steckl, myheart1987@live.se, 0738-95 72 68

Internationella Kvinnodagen infaller alltid den 8e mars varje år.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in