Internet – en överlevnadsfråga för landsbygden.

Av på 12 mars, 2013

I Värmländska landsbygden sker stora satsningar på att öka internetanvändandet. Syftet är att på sikt behålla och förstärka en livskraftig glesbygd där människor kan leva och arbeta på ungefär samma villkor som de som bor i tätorter. Men det finns hinder på vägen. Dels ska fiberledningar grävas ned och dras fram till hushållen och företagen, dels ska intresset och kunskapen finnas hos de som bor och arbetar i lands- och glesbygden.

– Internetkunskap är en överlevnadsfråga för den svenska lands- och glesbygden, hävdar Björn Kjerrulf på Studieförbundet Vuxenskolan Värmland som jobbar med satsningen.

– I grunden handlar det om demokrati och jämlikhet, säger han. Alla i landet bör ha tillgång till och kunskap om Internet för att vi ska ha en livskraftig landsbygd och ett jämlikt samhälle. Infrastruktur och kunskap är också en förutsättning för att starta och driva företag i glesbygden, säger han.

I Värmland bedrivs flera projekt kring fiberutbyggnad. Ett av dessa, Fiber till byn, leds av Karlstads kommun i samarbete med Karlstads Stadsnät. Ett fiberprojekt är ett omfattande arbete som kräver speciell kunskap inom många områden och pågår ofta under lång tid – tvåår eller längre. Genom projektledningsstöd till fiberföreningar hjälper Fiber till byn till att ge boende på glesbygden tillgång till snabbt Internet.

Studieförbundet Vuxenskolan Värmland erbjuder information och utbildning till hushållen som syftar till att göra människor digitalt delaktiga. Om Internet i lands- och glesbygden ska bli verklighet måste kunskap fram om Internets betydelse nu och i framtiden.

– Vi hjälper till att motivera hushållen att ansluta sig till fiber och få kunskap om hur man får nytta och nöje av sin investering, säger Björn.

Studieförbundet Vuxenskolan Värmland har samarbetsavtal med samtliga 122 bygdegårdsföreningar i Värmland. Man har besökt varje kommun i länet och träffat 150 representanter från bygdegårdsföreningar.

– Vi informerar om teknikskiftet som går mot fiber och trådlöst och vilka konsekvenser det får för glesbygden, erbjuder utbildningar och annan information som berör användandet av Internet. Man kan säga att vi lyft upp frågan på bordet och startat diskussionen. Men mycket arbete återstår, säger Björn.

Den framgångsrika satsningen på information och kunskapsspridning om betydelsen av Internet i lands- och glesbygden, nu och i framtiden gör nu att Studieförbundet Vuxenskolan Värmland ställer upp i ”Utmaningen”.

Utmaningen

”Utmaningen” är en tävling som alla i Sverige kan ställa upp i. Det som krävs är att den organisation, företag, privatperson eller nätverk som ställer upp, genomför idéer som leder till att fler använder Internet.

Bakom ”Utmaningen” står kampanjen Digidel, vars mål är att få ytterligare 500 000 personer att börja använda nätet före slutet av 2013. Kampanjen Digidel vill att alla ska vilja, kunna och våga använda Internet. Under kampanjperioden har ytterligare 300 000 människor börjat använda Internet, men det finns fortfarande 1,2 miljoner människor som står utanför Internet i Sverige (Svenskarna och Internet 2012). Det handlar inte bara om de allra äldsta, utan även om nyblivna pensionärer och personer i arbetsför ålder. De allra flesta uppger att de inte använder nätet på grund av bristande intresse och att det upplevs som krångligt.

De nominerade bidragen till ”Utmaningen” offentliggörs 23 april 2013. Vinnarna i ”Utmaningen” utses på Internetdagarna 25 november 2013.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in