Internet ska göra äldre mindre ensamma

By on 5 maj, 2019
Arkivbild.

Att som äldre person vara socialt isolerad och uppleva ensamhet kan leda till både psykisk och fysisk ohälsa. Nu ska forskare vid Mälardalens högskola (MDH), genom Samhällskontraktet, utveckla en webbplattform som ska minska äldre personers sociala isolering och upplevelse av ensamhet.

Samtidigt som upplevd ensamhet i form av social isolering ökar med åldern så visar forskning att användning av internet kan minska ensamhet hos äldre personer.

− Webbaserade sociala aktiviteter har potential att förbättra äldre personers sociala nätverk och öka deltagande i aktiviteter, vilket kan minska deras upplevelse av ensamhet, säger projektledaren Petra von Heideken Wågert.

Webbplattformen ska utvecklas i två delstudier som kommer präglas av nära samarbete mellan forskare, utvecklare och äldre personer som har erfarenhet av upplevd ensamhet. I den första studien ska målgruppens behov kartläggas, då tidigare forskning om detta saknas. I studie två ska de äldre personerna själva få använda webbplattformen under tre månader.

− Vid samtliga träffar är forskare och programutvecklare med, så att webbplattformen utvecklas i en co-design-process där alla deltagare är delaktiga i utvecklingen, säger Petra von Heideken Wågert.

Finansieras av Samhällskontraktet
Projektet finansieras av Mälardalens Kompetenscentrum för Hälsa och Välfärd (MKHV) som är en del av Samhällskontraktet, ett samverkansavtal genom vilket Eskilstuna kommun, Västerås stad, Region Sörmland, Region Västmanland och MDH bedriver nära samverkan kring forskning och utveckling.

Studien väntas vara klar under 2020.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login