Invånarna tycker till om kollektivtrafiken i Örebro län

By on 7 februari, 2023
Arkivbild

Tre av fyra resenärer är nöjda med sin senaste resa med Länstrafiken. Lika många är nöjda med Länstrafiken som helhet. Marknadsandelen har ökat från förra året.

Det är några av resultaten från årets Kollektivtrafikbarometer, Svensk Kollektivtrafiks resvane- och attitydundersökning.

I årets rapport syns tydligt att återhämtningen efter pandemin är på god väg. Marknadsandelen har ökat med 4 % sedan föregående års mätning, vilket betyder att andelen resor med kollektiva färdmedel i relation till alla resor med motordrivna fordon numera ligger på 14 %.

NKI (nöjd kund index) har ökat med två procentenheter och ligger på 57 %. 76 % av de som tillfrågats säger att de är nöjda med sin senaste resa med Länstrafiken och det är samma resultat som förra året.

– Det har varit utmanade år under pandemin, men nu ser vi en ökning i resandet igen och kollektivtrafikbarometern är ett viktigt verktyg för oss för att se hur både resenärer och icke-resenärer upplever länets kollektivtrafik. Jag är glad att många av de som valde att resa med bil under pandemin nu hittat tillbaka till kollektivtrafiken, säger Nina Höijer (S), ordförande i Region Örebro läns kollektivtrafiknämnd.

När det gäller miljön på bussarna har Länstrafiken tagit rejäla kliv mot föregående år och även jämfört med före pandemin.

– Vi har även gjort förbättringar i informationen till resenärerna under året och vi ser en tydlig förbättring i resultatet. Det är också positivt att resenärerna ger höga betyg till flera faktorer ombord, bland annat att det är rent och snyggt och att förarna har ett trevligt bemötande. Det har varit tuffa år där vi skurit ner i trafiken, men nu är vi klara med det och kan blicka framåt, säger Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef på Länstrafiken.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Länstrafiken Örebro
Fakta om Kollektivtrafikbarometern
Kollektivtrafikbarometern är en nationell kvalitets-, attityd-, och resvaneundersökning. Undersökningen samordnas av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik på uppdrag av landets regionala kollektivtrafikmyndigheter och har genomförts sedan 2001.
Målgruppen är svenska allmänheten mellan 15 och 85 år, både de som reser med kollektivtrafiken och de som inte gör det. Undersökningen sker löpande och med mixad metod (webb- och telefonintervjuer). För år 2022 besvarades frågorna av 108 059 slumpmässigt utvalda respondenter.

You must be logged in to post a comment Login