Invigning av årets sommargator

By on 14 juni, 2022
Fisktorget under omvandlingen till sommargata.
Bild: Örebro kommun

Under sommaren kommer Engelbrektsgatan vid Fisktorget och Manillagatan genom Oskarsparken att omvandlas till sommargator.

Fisktorget kommer, tillsammans med Manillagatan, att förvandlas till mötesplatser med hållbarhetstema under sommaren. Fisktorget kommer att bli en bilfri oas med hängmattor, växter, hinderbana och konstverk medan Manillagatan kommer att vara inriktad på odling och bygglek.

Under perioden 7 juni till 14 september kommer de båda gatorna att vara avstängda för biltrafik för att lämna plats åt gående och cyklister. Att gatorna tillfällig blir bilfria är en del i att uppmana och uppmärksamma hållbara transportalternativ som en dela av Örebro kommuns hållbarhetsprogram. Programmet är Örebro kommuns utvecklingsagenda med mål för 2050 och delmål för 2030 och ska bidra till att vi når FN:s globala mål i Agenda 2030, såväl som nationella och lokala hållbarhetsmål.

Invigning

Omvandlingen till sommargator sker successivt på både Engelbrektsgatan och Manillagatan, allteftersom gatorna blir klara kan de också användas av allmänheten mer och mer. Gatorna kommer vara helt färdiga innan invigningen av Open Art 2022.

Sommargatan vid Fisktorget kommer invigas den 18 juni, samtidigt som Open Art. Mellan klockan 10-16 planeras en station med cykelservice på Fisktorget som är tillgänglig för alla cyklister. Det är EU-projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan som erbjuder cykelservice för att förenkla det hållbara resandet för Örebroare. Cykelservicen kommer besöka fler platser under sommaren.

Även Manillagatan kommer officiellt att öppnas för allmänheten den 18 juni men invigningen av byggleken sker den 1 juli.

Kultur | Örebro
Örebronyheter

Källa Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login