Invigning av orangeriet på Stjernsunds slott

Av på 2 juni, 2021
Foto: Pernilla Gäverth

Stjernsunds slott har återigen ett orangeri. Det nya orangeriet invigs lördagen den 12 juni 2021.

Under 1800-talet hade Stjernsund flera orangerier för exotiska växter, dessa försvann i samband med 1960-talets restaureringar. Behovet av ett uppvärmt växthus har funnits kvar och nu har Kungl. Vitterhetsakademien låtit uppföra en helt ny byggnad, ett modernt orangeri, anpassad till den speciella miljön vid Stjernsunds slott. Det nya orangeriet kommer att användas såväl för utställningar och museiverksamhet som för vinterförvaring av växter, inte minst av alla agaveväxter som är karaktäristiska för slottet och parken. 

Stjernsunds slott ligger strax söder om Askersund och är naturskönt beläget på en udde i sundet som förbinder sjön Alsen med Vättern. Slottet byggdes på 1700-talet i stram, nyklassicistisk stil och har en mycket välbevarad inredning från1850-talet då familjen Bernadotte ägde slottet. Fru Augusta Cassel, slottets sista privata ägare, avled 1951 och testamenterade Stjernsunds slott med inventarier samt parken till Kungl. Vitterhetsakademien för att fastigheten skulle bevaras för framtiden.

» Mer information här «

Nöje | Länet
Örebronyheter

Källa: Kungl. Vitterhetsakademien

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in