IQ presenterar ny kartläggning av alkoholreklam på internet.

By on 11 maj, 2013

En ny kartläggning* som IQ genomfört visar att 7 av 10 personer mellan 18-24 år anser att alkoholreklam på internet uppmanar till bruk av alkohol. Nästan lika många (68 procent) tycker att alkoholreklamen på internet är förskönande.

Forskning visar att det finns ett samband mellan exponering för alkoholreklam och att unga som inte dricker börjar dricka och en ökad konsumtion hos dem som redan dricker. Enligt regelverket för alkoholreklam ska reklamen iaktta särskild måttfullhet, vilket bland annat innebär att den inte särskilt får rikta sig mot personer under 25 år eller uppmana till bruk.

– 7 av 10 personer mellan 18-24 år anser att alkoholreklam på internet uppmanar till bruk av alkohol. Det visar på vikten av en mer aktiv och effektiv tillsyn av att reglerna för marknadsföring av alkohol efterlevs, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

Undersökningen visar även att:
– Nästan var femte person (18 procent) mellan 18-24 år anser att den egna konsumtionen påverkas av alkoholreklam på internet.
– Bland personer under 25 år är det fem gånger vanligare att få inbjudningar till events från alkoholleverantörer än bland personer över 25 år.
– Nästan var tredje person (32 procent) mellan 18-24 år upplever att alkoholreklam i digitala kanaler ökat det senaste året.
– Resultatet från denna undersökning stämmer väl överens med tidigare undersökningar IQ genomfört. Alkoholreklam i digitala kanaler påverkar och den påverkar unga personer mest, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login