Irak: Kvinnor och barn som anses ha kopplingar till IS nekas vård

By on 18 april, 2018
"Zahra", änka och mamma till sex barn, sitter i ett läger för internflyktingar. ©Amnesty International

Irak: Kvinnor och barn som anses ha kopplingar till IS nekas vård, blir sexuellt utnyttjade och hålls kvar i läger.

  • Rapporten avslöjar hur kvinnor och barn blir kollektivt bestraffade för att de kan vara släkt med eller kan kopplas till män med band till IS, eller för att de bott i IS-kontrollerade områden som de lämnat först i ett senare skede av stridigheterna.
  • Kvinnor och barn i läger runt om i Irak får inte tillgång till mat, vatten och andra nödvändigheter, och stoppas från att återvända hem.
  • Kvinnor utsätts för våldtäkt och sexuellt utnyttjande.

Kvinnor och barn som anses ha kopplingar till den väpnade grupp som kallar sig Islamiska Staten (IS), nekas humanitär hjälp och stoppas från att kunna återvända hem. Det finns även ett oroväckande stort antal kvinnor som utsätts för sexuellt våld, konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

The Condemned: Women and Children Isolated, Trapped and Exploited in Iraq avslöjar hur irakiska kvinnor, som bor i läger för internflyktingar och som anses ha band till IS, utsätts för en omfattande diskriminering av säkerhetsstyrkor, av de som har hand om lägren och av lokala myndigheter. Det kan räcka med att de har en avlägsen släkting som varit medlem i IS.

– Trots att kriget mot IS i Irak är slut är det irakiska folkets lidande långt från över. Irakiska kvinnor och barn med befarade kopplingar till IS straffas för brott de inte har begått, säger Lynn Maalouf, chef för Amnesty Internationals researchteam för Mellanöstern.

– Eftersom de har drivits ut från sina samhällen har familjerna ingenstans att ta vägen eller någon att vända sig till. De är fast i läger, uteslutna från samhället och nekas mat, vatten och andra livsnödvändigheter. Den här förnedrande kollektiva bestraffningen riskerar att lägga en grund för framtida våld. Det är inte ett sätt att bygga den rättvisa och hållbara fred som irakierna så desperat kräver och behöver, säger Lynn Maalouf.

Rapporten beskriver hur tusentals kvinnor och deras barn tvingas klara sig själva i läger efter det att manliga familjemedlemmar antingen dödats, godtyckligt fängslats eller utsatts för påtvingade försvinnanden i samband med att familjerna flydde IS-belägrade områden i närheten av, eller i, Mosul.

I flera fall är männens enda “brott” att de flytt från IS-fästen, att de haft liknande namn som personer som finns på ifrågasatta listor över eftersökta personer eller för att de haft icke-stridande funktioner inom IS som kockar eller chaufförer.

Isolerade och sexuellt utnyttjade
Förutom att kvinnorna och barnen i lägren inte får tillgång till mat och hjälp på grund av de misstänkta kopplingarna till IS så får de heller inte några ID-handlingar eller andra dokument som de behöver för att kunna arbeta, gå i skola eller röra sig mer fritt. I minst ett läger har familjer som misstänks för kopplingar till IS förbjudits att lämna det som de facto har kommit att bli ett interneringsläger.

På grund av kvinnornas isolering och utsatthet finns det en ökad risk att de utnyttjas sexuellt av säkerhetsstyrkor, väpnade vakter och medlemmar i milisgrupper som arbetar i närheten av eller i lägren. I alla åtta läger som Amnesty besökte har kvinnorexploaterats och tvingats till sex i utbyte mot pengar, humanitär hjälp eller för att få skydd från andra mäns övergrepp.

Kvinnorna löper också stor risk att utsättas för våldtäkt. Fyra kvinnor berättade för Amnesty att de antingen hade bevittnat våldtäkter eller hört skriken från kvinnor i närliggande tält som blev våldtagna – av väpnade män, lägeradministratörer eller män i lägret.

Den irakiska regeringen måste göra klart för förövarna att övergrepp mot dessa kvinnor och barn inte kommer att tolereras. Övergreppen måste få ett slut genom att alla ansvariga ställs till svars och att inga väpnade män kan ta sig in i lägren, säger Lynn Maalouf.

Ingenstans att ta vägen
I flera områden har lokala myndighetspersoner och klanledare utfärdat order som hindrar kvinnor och barn med misstänkta kopplingar till IS från att återvända hem, vilket gör att de blir fast i lägren. De som har lyckats ta sig hem har utsatts för vräktningar, tvångsförflyttningar, plundring, hot och misshandel. I några fall har deras hus blivit märkta med “Daeshi” – det arabiska namnet för IS – och sedan förstörda, eller så har de stängts av från el och vatten.

Inför valet i maj uppmanar Irak alla människor som fördrivits från sina hem att lämna lägren eftersom regeringen nu vill stänga ner dem.

– De irakiska myndigheterna måste försäkra sig om att kvinnoledda familjer som befinner sig i lägren och som anses ha kopplingar till IS får tillgång till humanitärt bistånd, sjukvård och sina identitetshandlingar. Familjerna måste kunna få återvända hem utan att riskera att bli hotade, gripna eller attackerade, säger Lynn Maalouf.

– Myndigheterna måste också omedelbart se till att det systematiska och utbredda förfarandet med påtvingade försvinnanden av män och pojkar som misstänks ha kopplingar till IS upphör. Det här har lämnat tusentals fruar, mödrar, döttrar och söner i en fullkomligt desperat situation. För att få ett slut på den onda cirkel av marginalisering och våld som har plågat Irak i flera decennier måste den irakiska regeringen och det internationella samfundet garantera att alla irakiers rättigheter respekteras utan diskriminering. Om inte det sker kommer det inte bli vare sig någon nationell försoning eller någon hållbar fred, säger Lynn Maalouf.

Bakgrund
Rapporten bygger på intervjuer med 92 kvinnor i åtta läger för internflyktingar i provinserna Ninawa och Saladin (Salah al-Din). Amnestys utredare intervjuade även 30 lokala och internationella medarbetare vid olika NGO:s (icke statliga organisationer), 11 lägeradministratörer och 9 nuvarande och tidigare FN-tjänstemän.

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login