Irland visar störst digital mognad inom distansvård

Av på 1 juli, 2021

Ny europeisk studie från BearingPoint undersöker digital upplevelse bland diabetespatienter (typ 2) och visar på digital mognad och förväntningar på hälso- och sjukvården.

 I går presenterar managementkonsultfirman BearingPoint resultaten från sin studie ”Digital maturity in distance care – a patient experience” som har undersökt digital mognad och förväntningar bland mer än 1300 diabetespatienter (typ 2) inom åtta länder: Finland, Frankrike, Irland, Norge, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

Studien är baserad på en patientresa i fyra faser – från symptom till löpande kontroll efter genomförd behandling: undersökning, diagnos, behandling och övervakning. Digital mognad för varje fas beskrivs i studien och även en jämförelse bland de deltagande länderna.

De viktigaste resultaten från studien är följande:

  • Fasen “övervakning” är den fas i patientresan som visar högst digital mognad även om den bara når upp till en ”tillräcklig” nivå.
  • Fasen “undersökning” visar förbättringspotential. De flesta patienter känner varken till eller har tillgång till digitala verktyg för att förebygga sjukdom. I fem av de åtta länderna i studien känner majoriteten av patienterna inte till något initiativ inom folkhälsa.
  • Alla länder erbjuder digitala tjänster för att samla in och dela information mellan patienten och vårdgivaren.
  • Nästan nio av tio patienter anser att digitala verktyg, antingen helt eller delvis, ökar förståelsen för sin diagnos och stödjer behandlingen.
  • Mer än 75% av patienterna menar att tillgång till digitala verktyg för sin behandlingsplan av diabetes skulle öka motivationen att följa planen.
  • Produkter för medicinsk utrustning används endast av hälften av patienterna. Detta är mycket lägre än användningen av digitala verktyg under behandlingen. De som använder produkter för medicinsk utrustning använder dem kontinuerligt och uppskattar dem mycket.
  • Irland når störst digital mognad i varje enskild fas av patientresan, medan Sverige hamnar längst bak i alla fyra faserna. Totalt sett placerar sig dock alla länder relativt lika.

Sverige når lägst resultat av alla länderna i alla fyra faserna av patientresan, vilket ger en indikation om patienternas förväntningar och erfarenheter inom digital distansvård. Den största utmaningen för Sverige finns inom fasen undersökning, men förbättringspotential finns även inom både diagnos och behandling även om vi placerar oss närmare studiens genomsnitt i dessa faser.

Per Yhde, Partner på BearingPoint: “Det är verkligen inspirerande för myndigheter, regioner och vårdgivare att se hur patienterna i Sverige välkomnar en ökad digitalisering av sjukvården. Däremot så har vårdgivarna ännu inte nyttjat möjligheterna som digitaliseringen medför till att bli personcentrerade eller för att använda realtidsdata för att övervaka och agera på avvikelser istället för planerade återkommande besök till enheter inom vården.”

Studien adderar till en ökande mängd bevis om att där digitalisering av diabetesbehandling nyttjas till fullo förbättras kliniska resultat genom ökad patientaktivering, tidigare diagnos och efterlevnad av behandling och självhantering. Digitalisering borde därför stå högt på agendan för berörda huvudmän när det handlar om att förbättra diabetesvården.

Per Yhde, Partner på BearingPoint: “Enligt vår studie så kan 54% av patienterna dela sin information med vårdgivare idag. Med tanke på digitaliseringens genomslagskraft så kommer den här siffran troligtvis att öka under kommande år och göra data till en värdefull tillgång när det handlar om att involvera patienten i sin behandling men även som diskussionsunderlag med vårdgivare för att anpassa och individualisera behandlingen. På så sätt så kan vården bli både mer jämlik och kostnadseffektiv.”

Om studien

BearingPoint har undersökt patienters digitala upplevelse, med fokus på en av de största folksjukdomarna – diabetes (typ 2). Undersökningen har genomförts utifrån ett patientperspektiv och innehöll 49 frågor. Mer är 1300 patienter från åtta länder deltog – Finland, Frankrike, Irland, Norge, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Patientresan som använts i undersökningen består av fyra faser – från symptom till löpande kontroll efter genomförd behandling: undersökning, diagnos, behandling och övervakning.

Världen
Örebronyheter

Källa: BearingPoint 

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in