Israeliska myndigheter använder ansiktsigenkänning

By on 3 maj, 2023
Bild: Amnesty International

Israeliska myndigheter använder ansiktsigenkänning för att befästa apartheid, där man använder den nyutvecklade ansiktsigenkänningstekniken Red Wolf för automatisk övervakning av palestinier för att kraftigt begränsa deras rörelsefrihet.

I en ny rapport, Automated Apartheid, har Amnesty International dokumenterat hur Red Wolf ingår i ett ständigt växande övervakningssystem som upprätthåller de israeliska myndigheternas kontroll över palestinier, och som bidrar till att befästa Israels apartheidsystem.

Red Wolf används vid militära vägspärrar i staden Hebron på den ockuperade Västbanken, där systemet läser av palestiniers ansikten och utan deras medgivande sparar informationen i enorma övervakningsdatabaser.

Amnesty har även dokumenterat en ökning av Israels användning av ansiktsigenkänning mot palestinier i det ockuperade östra Jerusalem, särskilt i kölvattnet av demonstrationer och i omgivningarna runt olagliga bosättningar.

I både Hebron och det ockuperade östra Jerusalem finns ett tätt nätverk av övervakningskameror som får stöd av ansiktsigenkänningsteknik för att hålla palestinier under näst intill konstant övervakning. Rapporten Automated Apartheid visar att de israeliska myndigheternas avsikt med denna övervakning är att skapa en fientlig och restriktiv tillvaro för palestinier, med syftet att minimera deras närvaro i strategiska områden.

– De israeliska myndigheterna använder sofistikerad övervakningsteknik för att driva på segregationen och automatisera apartheid mot palestinierna. I H2-området i Hebron dokumenterade vi hur det nya ansiktsigenkänningssystemet Red Wolf förstärker de drakoniska restriktionerna av palestiniers rörelsefrihet, genom att utnyttja biometrisk information som insamlats olovligt och som används för övervakning och kontroll av hur palestinier rör sig i staden, säger Agnès Callamard, Amnesty Internationals generalsekreterare.

– Palestinska invånare i ockuperade östra Jerusalem och Hebron har berättat för oss hur den ständiga närvaron av övervakningskameror gör intrång i deras privatliv, hämmar engagemang, förstör deras sociala relationer och får dem att känna sig konstant blottade. Utöver det ständiga hotet om fysiskt våld och godtyckliga gripanden måste palestinierna nu brottas med risken att spåras av en algoritm eller inte bli insläppta i sitt bostadsområde, baserat på information som lagras i diskriminerande övervakningsdatabaser. Detta är det senaste exemplet på att ansiktsigenkänningsteknik som används för övervakning är oförenligt med mänskliga rättigheter, säger Agnès Callamard.

Amnesty kräver att israeliska myndigheter upphör med såväl massövervakning som riktad övervakning av palestinier, och tar bort de påtvingade godtyckliga restriktioner som begränsar palestiniers rörelsefrihet i de ockuperade palestinska områdena. Detta är nödvändiga steg för att avveckla apartheid.

Amnesty kräver också ett globalt förbud mot utveckling, försäljning och användning av ansiktsigenkänningsteknik för övervakningssyften. Organisationen har nyligen dokumenterat risker som ansiktsigenkänningsteknik utgör för mänskliga rättigheter i bland annat Indien och USA, som del av Ban the Scan-kampanjen.

Rapporten Automated Apartheid fokuserar på Hebron och östra Jerusalem, som är de enda städerna i de ockuperade palestinska områdena som har israeliska bosättningar innanför stadsgränserna. Rapporten bygger på fakta som har samlats in genom utredningar på plats, inklusive intervjuer med palestinska invånare, analyser av öppet källmaterial och vittnesmål från nuvarande och tidigare personal i den israeliska militären.

Vittnesmålen tillhandahölls av den israeliska organisationen Breaking the Silence, och användes för att verifiera Amnesty Internationals slutsatser om hur Israels ansiktsigenkänningssystem fungerar.

Red Wolf

Genom en överenskommelse mellan israeliska myndigheter och PLO 1997 delades Hebron i två delar, H1 och H2. H1 utgör 80 procent av staden och administreras av palestinska myndigheter. Israel har full kontroll över H2, där den historiska stadskärnan ligger. I H2 bor ungefär 33 000 palestinier, tillsammans med omkring 800 israeliska bosättare som bor i minst sju illegala bosättarenklaver.

Palestinska invånare i H2 utsätts för drakoniska rörelserestriktioner. Vissa vägar är endast öppna för israeliska bosättare och kan inte användas av palestinier. Ett nät av militära vägspärrar och andra hinder försvårar kraftigt palestiniernas vardag. Israeliska bosättare i Hebron färdas på andra vägar än palestinier och slipper passera vägspärrar.

Rapporten Automated Apartheid avslöjar för första gången att ett israeliskt militärt ansiktsigenkänningssystem kallat Red Wolf används vid vägspärrar i Hebron.

Det finns starka belägg som tyder på att Red Wolf är sammankopplat med två andra militära övervakningssystem: Wolf Pack och Blue Wolf. Wolf Pack är en omfattande databas som lagrar all tillgänglig information om palestinier från de ockuperade palestinska områdena, inklusive vart de bor, vilka som är deras familjemedlemmar och om de är eftersökta för förhör av israeliska myndigheter. Blue Wolf är en app som ger israeliska styrkor direkt tillgång till databasen Wolf Pack genom en smartphone eller surfplatta.

När en palestinier passerar en vägspärr där Red Wolf är aktiverad läser den av deras ansikte utan deras kännedom eller medgivande, och jämför den biometriska informationen med uppgifter i databaser som endast innehåller information om palestinier.

Red Wolf använder informationen för att avgöra om personen tillåts att passera vägspärren, och sparar automatiskt biometrisk information om nya ansikten. Red Wolf kan även neka tillträde utifrån annan information som är lagrad i palestinska profiler, till exempel om en person är efterlyst för ett förhör eller gripande.

Red Wolf bygger kontinuerligt ut sin databas med palestinska ansikten. I vittnesmål till Breaking the Silence, har ett israeliskt befäl stationerad i Hebron berättat att soldater instrueras att träna och optimera Red Wolfs algoritm för ansiktsigenkänning, så att den kan börja känna igen ansikten utan stöd av människor.

Amnesty har genom vittnesmål från militäranställda dokumenterat hur övervakningen av palestinier till och med har gjorts till en tävling bland de anställda. Exempelvis har två soldater som var stationerade i Hebron 2020 berättat att appen Blue Wolf upprättar rankningar baserat på antalet registrerade palestinier – och israeliska befäl delar ut priser till den bataljon som fått flest poäng. På detta sätt ges israeliska soldater incitament att hålla palestinier under konstant bevakning.

Kameror överallt

Amnesty International har också dokumenterat hur Israels AI-drivna ansiktsigenkänningssystem stöttas av en omfattande fysisk infrastruktur med övervakningsutrustning.

Den israeliska militären har beskrivit Hebron som en “smart stad”. I realiteten betyder det att gatorna bevakas med hjälp av övervakningskameror som är uppsatta på väggar, gatlyktor, övervakningstorn och tak, vilket förvärrar den redan kraftiga segregationen i Hebron.

Den ständiga övervakningen har förstärkt palestiniernas känsla av att de inte kan eller får vistas i vissa delar av H2-området, till och med områden som bara ligger ett fåtal meter från deras bostad.

Området Tel Rumeida ligger nära den välutrustade vägspärren Checkpoint 56, som har minst 24 ljud- och bildupptagande övervakningsanordningar och andra detektorer. Eyad som bor i Tel Rumeida beskriver hur uppförandet av Checkpoint 56 tillsammans med hög militär närvaro, snart 30 års rörelserestriktioner och påtvingade nedstängningar av palestinska företag har “dödat allt socialt liv” på den en gång så levande Shuhudagatan i Hebron.

Eyad beskrev också hur israeliska soldater verkar förlita sig på det ansiktsigenkänningssystem som Amnesty har identifierat som Red Wolf, för att hindra invånare från att återvända till sina hem: “De [israeliska soldater] kan helt enkelt säga att ditt namn inte finns i databasen, och då får du inte tillstånd att passera igenom [till] ditt hus.”

Gammal stad, ny teknik

I det ockuperade östra Jerusalem har Israel ett nätverk med tusentals övervakningskameror i den gamla stadskärnan. Nätverket är känt under namnet Mabat 2000. Sedan 2017 har israeliska myndigheter uppgraderat nätverket för att förbättra systemets ansiktsigenkänningsförmåga, vilket ger dem en oöverträffad övervakningsförmåga.

Här fann Amnesty International en till två övervakningskameror var femte meter i en kartläggning av ett 10 kvadratkilometer stort område där den gamla stadskärnan och Shiekh Jarrah ligger.

Israeliska myndigheter har utrustat kulturellt och politiskt viktiga platser med nya övervakningsverktyg, exempelvis vid Damaskusporten till den gamla stadskärnan som länge har varit en plats för palestinier att mötas och demonstrera.

Palestinierna känner starkt av effekten av dessa många kameror, som invånaren Neda förklarar: “Jag är bevakad hela tiden… det ger mig en väldigt dålig känsla vart jag än är på en gata. Varje gång jag ser en kamera känner jag mig orolig. Som att du alltid behandlas som en måltavla.”

Den här massövervakningen kränker rättigheterna till privatliv, jämlikhet och icke-diskriminering. Den hämmar också rättigheterna till yttrande-, mötes-, och föreningsfrihet genom att palestinier avskräcks från att demonstrera, och förvärrar känslan av rädsla och förtryck. Som en palestinsk journalist berättar för Amnesty: “De som demonstrerar vet att även om de inte frihetsberövas på plats kommer deras ansikten att fångas av kamerorna och de kan gripas senare.”

I Sheikh Jarrah och Silwan-området har antalet övervakningskameror ökat kraftigt efter demonstrationerna 2021 som hölls i samband med att palestinska familjer tvångsvräktes för att göra plats för bosättare.

Amnesty dokumenterade också hur den fortsatt utökade övervakningen i östra Jerusalem, som är en illegalt annekterad stad, digitalt cementerar Israels kontroll och bidrar till att främja de illegala bosättarnas säkerhetsmål. Övervakning i sig avskräcker demonstrationer mot utvidgningar av bosättningar, samtidigt som israelska myndigheter och bosättare även satt upp ytterligare övervakningsinfrastruktur omkring områden nära illegala bosättningar.

Leverantörer av övervakningsutrustning

Amnesty International kan inte med säkerhet säga vilka företag som förser de israeliska myndigheterna med mjukvara för ansiktsigenkänning. Däremot har organisationens utredare identifierat tillverkarna till flera kameror som man hittade i det ockuperade östra Jerusalem. Utredarna dokumenterade högupplösta övervakningskameror som har tillverkats av det kinesiska företaget Hikvision och har installerats i bostadsområden och monterats på militär infrastruktur.

Några av modellerna kan enligt Hikvisions egen marknadsföring anslutas till extern mjukvara för ansiktsigenkänning. Amnesty identifierade även kameror i offentliga utrymmen och på polisbyggnader som har tillverkats av det nederländska företaget TKH Security.

Amnesty har skrivit till båda företagen och uttryckt oro för risken att deras produkter används tillsammans med Mabat 2000-systemet för ansiktsigenkänning riktad mot palestinier och därmed riskerar att kopplas till kränkningar av mänskliga rättigheter. Amnesty har även bett om att få information om deras risk- och konsekvensanalys kopplat till deras faktiska eller potentiella negativa påverkan på mänskliga rättigheter. Inget av företagen kunde beskriva hur de har eller hade uppfyllt sitt ansvar för mänskliga rättigheter kopplat till denna högriskförsäljning.

TKH Security uppger på sin webbplats att det israeliska företaget Mal-Tech Technological Solutions (Mal-Tech) blev deras officiella distributör för den israeliska marknaden 2017. I sitt svar till Amnesty säger TKH Security att de ”inte har gjort några affärer med Mal-Tech under de senaste åren”, och att de för närvarande inte har någon direkt affärsrelation med israelska säkerhetsstyrkor. TKH Security svarade inte på Amnestys ytterligare följdfrågor. Hikvision svarade inte på någon av frågorna från Amnesty.

– Hikvision och TKH Security måste garantera att deras teknologi inte används för att upprätthålla eller befästa Israels apartheidsystem mot palestinier. De måste upphöra med alla leveranser av teknik som används av de israeliska myndigheterna för att upprätthålla illegala bosättningar, vilka är krigsbrott enligt internationell rätt – och säkerställa att de endast säljer till kunder som respekterar mänskliga rättigheter, säger Agnès Callamard.

Bakgrund

2022 släppte Amnesty International en rapport som dokumenterar hur israeliska myndigheter upprätthåller ett institutionaliserat system av förtryck och dominans mot palestinier, som motsvarar brottet apartheid enligt internationell rätt. Detta system tvingas på palestinier överallt där Israel har kontroll över deras rättigheter och upprätthålls genom kränkningar som utgör apartheid som är ett brott mot mänskligheten Romstadgan och Apartheidkonventionen.

I enlighet med internationella människorättsprinciper får intrång mot rätten till privatliv endast göras om de är nödvändiga och proportionerliga åtgärder till ändamål för ett legitimt syfte. Israels användning av övervakning mot palestinier uppfyller inte dessa kriterier; den bidrar snarare till att begränsa rörelsefriheten i en kontext av långvarig ockupation, illegal bosättning och annektering; förstärker segregationen och fragmenteringen av det palestinska folket; och bidrar till att upprätthålla Israels apartheidsystem.

Världen
Örebronyheter

Källa: Amnesty International

You must be logged in to post a comment Login