Ivo-granskning inte tillräckligt för att råda bot på socialtjänstens utmaningar

Av på 6 december, 2020

Rädda Barnen välkomnar att regeringen har gett Ivo i uppdrag att granska att socialtjänsten hanterar fall med barn och unga på rätt sätt. I grunden behövs mer resurser och bättre förutsättningar för att säkerställa att socialtjänsten inte utsätter fler barn för det grova brist på hjälp som Lilla Hjärtat råkade ut för.

Vi på Rädda Barnen möter barn och unga som farit illa på flera olika sätt. Det är exempelvis barn utsatta för våld, övergrepp och omsorgssvikt. Många av dessa barn är, och har varit i kontakt med socialtjänsten. Många av dessa barn far dock fortsatt illa. Det kan exempelvis handla om barn och unga vars röster inte förs fram i socialtjänstens utredningar. Det kan även handla om barn placerade i familjehem, som vid flera tillfällen omplaceras till nya okända vuxna. Socialtjänsten bör alltid se till barnets bästa och därför behöver Ivo bland annat fastställa varför det sker missförhållanden och om socialtjänsten har rätt förutsättningar för att utföra sitt uppdrag.

– Varje missförhållande som sker inom socialtjänsten är ett allvarligt misslyckande. Det är en katastrof för vårt samhälle, vårt sociala skyddsnät och vår välfärd – men framförallt för det enskilda barnet. För att förhindra fler allvarliga fall behöver vi se till att socialtjänsten har rätt förutsättningar att göra ett bra arbeta och på så sätt förebygga missförhållanden, säger Erik Ulnes, socionom på Rädda Barnen.

Det är däremot viktigt att understryka att det inte räcker att utreda huruvida det förekommer missförhållanden, utan också grunden och orsaken till dem. Vi ser flera exempel på hur socialtjänsten är förhindrade av budget att ge barn insatser de bedöms vara i behov av och hur socialsekreterare inte hinner med sitt uppdrag. Det finns även en tydlig tidsbrist, där socialsekreterare inte har tid att tillförskaffa sig rätt kompetens och där nyexaminerade socialsekreterare får hantera svåra och komplexa ärenden utan tillräckligt stöd.

– Ingen socialsekreterare vill att ett barn far illa, men ändå så ser vi det hända gång på gång. Socialtjänstens uppdrag för barn och unga som far illa är ett av samhällets viktigaste, särskilt då de ska finnas för skydd och stöd till barn som inte kan få det på något annat sätt, säger Erik Ulnes, socionom på Rädda Barnen.

Politik | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Rädda Barnen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in