Jägareförbundet tar viktigt steg i digital viltövervakning

Av på 25 februari, 2019
Foto: Mostphotos/Magnus Rydholm

Med ny teknik får Svenska Jägareförbundet bättre kunskap om viltet, vilket ger ännu bättre förutsättningar för en regional och lokal viltförvaltning.
Därför kommer samarbetet med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) att fördjupas vad avser metoder för digital inhämtning av fakta och analys av landets viltstammar.

– Vi använder redan viltkameror som ett varningssystem för invasiva arter, exempelvis mårdhund, tvättbjörn och de används i rovdjursförvaltningen av bl.a. länsstyrelsen, säger Bo Sköld, generalsekreterare på Svenska Jägareförbundet.

– Svenska Jägareförbundet inleder nu ett digitalt utvecklingsarbete i viltövervakningen. Det långsiktiga målet är att förbundet ska kunna ge ett bättre faktabaserat och användarvänligt underlag i den lokala samt regionala viltförvaltningen. För att nå det målet kommer vi att samarbeta med SLU, säger Bo Sköld.

Genom att Svenska Jägareförbundet finns i hela Sverige och organiserar stora delar av jägarkåren kan förbundet få tillgång till en stor mängd information genom medlemmarnas 1000-tals viltkameror som finns runtom i landet.

– Planeringen inleds nu för att systematisera och utveckla metoder för att nyttja digitala lösningar som kameror, drönare och artificiell intelligens inom viltförvaltningen, säger Bo Sköld.

– Vi har en lång tradition av samarbete med Svenska Jägareförbundet när det gäller metodutveckling inom viltförvaltning. Det är nu naturligt att fördjupa samarbetet avseende ny teknik i viltövervakningen, säger Göran Ericsson, professor vid SLU.

Sedan 1939 har Svenska Jägareförbundet arbetat med och fortlöpande utvecklat viltövervakningen i Sverige – nu tar förbundet nästa steg.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in