Jakttiderna i Sverige förändras

Av på 12 maj, 2021

Den 8 maj presenterade regeringen sitt beslut om nya jakttider. Jakttiderna börjar gälla den 1 juli 2021 och en ny jakttidsöversyn ska göras var sjätte år. I de nya jakttiderna finns både bra och dåliga förändringar för jägarna och det är tydligt att vissa organisationer som inte har jakt och brukande som intresse har haft en hel del att säga till om när regeringen fattat sitt beslut.

– Intresset har varit stort för jakttiderna och det märks också, framförallt på fåglarna, att vissa bevarandeorganisationer haft stor genomslag, säger Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund.

Flera fåglar har försvunnit ur listan för jaktbara arter utan att någon tillkommit. Dessutom har inskränkningar gjorts i jakttiden för ripa vilket i princip kommer omöjliggöra den vinterjakt som länge varit en tradition i fjällvärlden. En av få positiva förändringar för fåglarna är att toppfågeljakten efter orr- och tjädertuppar förlängs med ungefär 2 veckor till och med den 15 februari. För klövviltet har dock fler positiva förändringar skett för jägarkåren. Både dov- och kronvilt kommer få jagas under en längre period och det finns en tydlig inriktning att klövviltarterna på ett bättre sätt ska kunna förvaltas.

– Vi är glada över förlängd allmän jakttid för kronkalv och överlag förlänga jakttider efter dov- och kronvilt. Nu ska vi jobba vidare för att få mer allmän jakt på kronvilt och även älg, summerar Jens Gustafsson förändringarna för klövviltet.

Några oklarheter och tveksamheter finns i förslaget. Till exempel finns nu olika formuleringar för skyddsjakt vad gäller storlek på flockar för betande fåglar och avstånd till bon av havsörn och fiskgjuse som skapar oklara rättslägen för jägarna. Dessutom finns en väldigt otydlig formulering för vildsvinen, där ordet ”smågrisar” bytts ut mot ”randiga eller små bruna”.

– Formuleringen kring vildsvin lämnar fler frågetecken än svar, och det finns helt klart mycket arbete att göra inför nästa jakttidsöversyn, till exempel att få tillbaka vinterjakten på ripa, avslutar Jens Gustafsson.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Jägarnas Riksförbund

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in