Jämförelsetjänst håller koll på priset för tandvård

By on 3 december, 2021
Arkivbild

På en rotfyllning kan det skilja flera tusen kronor i pris. Detta framgår av den oberoende prisjämförelsetjänsten Tandpriskollen, som drivs av myndigheten Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Här kan patienterna jämföra mellan olika behandlingar och mottagningar.

– Det är viktigt att man som patient har möjlighet att jämföra, så att man själv kan skaffa sig en bild av hur den tandläkarmottagning man brukar besöka står sig i priskonkurrensen. Här är Tandpriskollen en bra hjälp, säger Agneta Karlsson, generaldirektör på TLV.

I Sverige är det fri prissättning på tandvård. Varje mottagning, såväl privat som offentlig, bestämmer själv sitt pris för en behandling. Det innebär att prisskillnaderna kan vara stora för samma behandling, framför allt om den är mer omfattande.

Idag betalar tre av fyra patienter ett högre pris för sin tandvård än det referenspris som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutat. De största skillnaderna visar sig främst för större ingrepp som till exempel rotfyllningar och kronor, men prisskillnader finns även på undersökningar och enklare behandlingar.

– I Sverige är de flesta nöjda med sin tandläkare eller tandhygienist, men vi vet att många patienter funderar på vad tandvårdsbesöket kommer kosta. Som patient har du rätt att få uppgift om både vårdgivarens priser och referenspriserna före behandling, säger Agneta Karlsson.

Genom att använda sig av prisjämförelsetjänsten Tandpriskollen, kan man jämföra priser inom och mellan kommuner och län. Man kan också göra en jämförelse mellan mottagningens pris och det så kallade referenspriset. Referenspriset fastställs av staten för alla åtgärder inom tandvårdsstödet och är grunden för beräkning av patienternas tandvårdsersättning. Det kan även användas som ett jämförelsepris. Referenspriserna är kostnadsbaserade och innehåller alla kostnader som i genomsnitt krävs för att utföra tandvårdsåtgärden och tas fram av TLV.

Besök Tandpriskollen på www.tandpriskollen.se.

Ekonomi | Hälsa
Örebronyheter

Källa Tandvårds och Läkemedelsförmånsverket
Tandpriskollen är en oberoende prisjämförelsetjänst från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Tjänsten är initierad av regeringen för att ge tandvårdspatienter möjlighet att jämföra priser på olika behandlingar mellan olika tandvårdsmottagningar och på så sätt stimulera konkurrensen på tandvårdsmarknaden. Tjänsten omfattar tandvårdsmottagningar som är anslutna till det statliga tandvårdsstödet – vilket i stort sett är alla mottagningar.

You must be logged in to post a comment Login