Jämnare flyktingmottagning under Ukrainakriget

By on 19 januari, 2023
Arkivbild

Jämnare flyktingmottagning under kriget i Ukraina, så många finns i Örebro kommun. Sedan lagen ändrades har de ukrainska flyktingarna fördelats jämnare över landet, i Örebro Kommun finns 453 personer.

Av de 8 miljoner människor som flytt Ukraina sedan Rysslands invasion i februari har drygt 50 000 kommit till Sverige och i slutet av december fanns knappt 39 000 personer som hade skydd under massflyktsdirektivet i Migrationsverkets system, av dem fanns 453 i Örebro kommun.

Det är 28 färre än i slutet av juni.

Flyktingmottagande i Örebro kommun

  • Ukrainska flyktingar i juni: 481
  • Ukrainska flyktingar i december: 453
  • Kommunala boendeplatser: 364
  • Fyllda boendeplatser: 352
  • Andel fyllda platser: 97 %

Under flyktinghösten 2015 fick en del kommuner oproportionerligt många asylsökande placerade i kommunen. För att få en jämnare fördelning av boendeplatserna över landet trädde en ny lag i kraft den 1 juli:

Kommunerna ska ordna boenden till dem som flytt Ukraina enligt fördelningstal som Migrationsverket tagit fram, baserat på bland annat befolkning, arbetsmarknad och hur många nyanlända som kommunen redan tagit emot.

352 har fått kommunalt boende i Örebro kommun

Örebro kommun fick ansvar för 364 platser, varav 352 hittills har fyllts. Hade de kommunala platserna fyllts jämnt över landet borde Örebro kommun ha haft 239 – alltså 113 färre – i sina boenden.

 

Men hur många av platserna som använts i respektive kommun skiljer sig åt över landet. I 43 kommuner har samtliga platser utnyttjats, medan inte ens var femte har använts i andra. Enligt Migrationsverkets beror det på att verket har försökt ta hänsyn till de som kommit innan 1 juli och hunnit börja etablera sig på en ort.

Därför har många av dem som fanns i Migrationsverkets boenden då blivit kvar i samma kommun. För dem som kommit efter 1 juli har fokus skiftat till att anvisa till olika kommuner för att få en jämn fördelning över landet.

Tio kommunala platser under 2023

Fördelningstalen byggde på en prognos från Migrationsverket där man räknade med att 55 000 från Ukraina skulle söka skydd i Sverige under året. I själva verket blev de något färre, drygt 50 000. Dessutom har runt 6 000 lämnat Sverige igen.

Av dem som stannat i landet var det en större andel än beräknat som ordnade sitt boende på egen hand – och därmed inte omfattades av den nya lagen. Av kommunernas 23 500 platser var drygt 15 400 fyllda i slutet av december.

Migrationsverkets huvudscenario för 2023 är att 15 000 skyddsökande från Ukraina kommer till Sverige och regeringen har beslutat att maximalt 7 100 får anvisas till kommunerna, vilket ryms inom de ännu inte fyllda platserna för 2022. För Örebro kommuns del rör det sig om tio platser, förutom de 352 personer som redan finns i kommunens boenden.

Jämnare än i juni – men fortfarande skillnader

Innan den nya lagen trädde i kraft fanns knappt 34 500 personer med skydd under massflyktsdirektivet i Migrationsverkets system, ojämnt spridda över landet. I en handfull kommuner fanns inga ukrainska flyktingar alls, medan till exempel Högsby kommun, med knappt 6 000 invånare, hade tagit emot närmare 150 stycken.

I slutet av året var spridningen inte lika stor, enligt Migrationsverkets siffror fanns ukrainska flyktingar i alla kommuner. Flest sett till befolkning har Ragunda kommun, 111 personer per 10 000 invånare.

Varje punkt representerar en kommun och placeringen på X-axeln representerar hur många ukrainska flyktingar som fanns per invånare i kommunen i slutet på juni samt slutet på december 2022.

Av de omkring 38 600 som fanns i systemet den sista december har drygt 23 400 ordnat eget boende. De ingår inte i fördelningen av kommunplatser. Till största delen finns de med eget boende i storstäderna och Stockholmsområdet. I Örebro Kommun finns, enligt Migrationsverket, 127 ukrainska flyktingar i eget boende.

Kommunala boendeplatser i Örebro län

Kommun Fördelningstal 2022 Antal flyktingar som fått boende Fördelningstal 2023
Askersund 42 17 22
Degerfors 27 27 0
Hallsberg 38 32 5
Hällefors 10 5 4
Karlskoga 86 86 0
Kumla 60 36 21
Laxå 12 7 4
Lekeberg 28 28 0
Lindesberg 53 53 0
Ljusnarsberg 0 0 0
Nora 32 25 6
Örebro 364 352 10
Källa: Migrationsverket

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Om siffrorna
Alla siffror kommer från Migrationsverket. I första hand tittar Newsworthy på personer som har skydd under EU:s massflyktsdirektiv för personer som flytt från Ukraina. Det gällde till en början till och med mars 2023, men har förlängts till 2024. Det är inte bara ukrainska medborgare som omfattas av direktivet, det gäller även personer som varit skyddsbehövande i Ukraina samt familjemedlemmar till dessa. Befolkningssiffrorna kommer från SCB.
Observera att i vissa fall har personer som anvisats kommunala boendeplatser hunnit registrerats som boende i kommunen och därför kan totalsumman skilja något.

You must be logged in to post a comment Login