Järnvägens potential frigörs med investeringar

By on 6 februari, 2022

Nu har vi fått beskedet att den 9 februari försvinner de restriktioner som gäller för järnvägen, däribland råden till kollektivtrafiken om att behålla turtäthet och råden om munskydd vid trängsel. Den restriktion som troligtvis påverkat oss i störst omfattning försvinner även den – att alla personer som har möjlighet att göra det ska arbeta hemma. Vi ser fram emot att resandet återgår till normala nivåer.

Efter veckans styrelsemöte och likaledes engagerade remissmöte går vi med stormsteg mot slutversionen av Tågföretagens remissvar avseende Trafikverkets förslag till nationell plan 2022–2033. Från och med mars lägger regeringen sin hand på plandokumentet. Vår känsla är att ett större skifte i synen på infrastrukturutveckling i Sverige är på gång. Det finns visserligen inga gratispengar. Men det är nu dörren står på glänt för nya finanspolitiska grepp på investeringar i samhällssektorer och fysisk infrastruktur. Vi ser med tillförsikt fram emot kommande möten och sammanhang som syftar till utveckling av gamla och invanda mönster.

Mer på temat infrastruktur. Naturskyddsföreningens nättidning Sveriges Natur innehöll i förra veckan en analys av Trafikverkets hantering av kontakter som verket haft med transportsektorn. Myndighetens medarbetare har löpande kontakter med branschrepresentanter, vilket är helt naturligt och ingår i uppdraget. I detta specifika fall hävdar dock Trafikverket sekretess kring viss – av naturliga skäl okänd – kommunikation med fordonsindustrin.

Det är inte helt lätt att förstå hur Trafikverket resonerar när man anser att sekretess gäller till följd av sekretessavtal, och agerandet ifrågasätts av flera statsvetare. Artikeln i Sveriges Natur belyser även Trafikverkets motsägelsefulla känslighetsanalyser och effektbeskrivningar i förslaget till nationell plan och underkännandet av möjligheterna som ökad transporteffektivitet kan bidra med – exempelvis ökad kollektivtrafik. Just detta underkännande har andra myndigheter, som Klimatpolitiska rådet, Energimyndigheten, Naturvårdsverket och länsstyrelser, kritiserat. Och Trafikverkets egna rapport i slutet av 2021 pekar i samma riktning, nämligen att den samlade effekten på kort sikt av överflyttning från vägtrafik genererar en ökning av godstransporterna på järnväg med i storleksordningen 60 procent.

Detta skall jämföras med den överflyttningspotential på 0,25 procent som anges i förslaget till ny nationell plan. Vår upplevelse är att Trafikverket kommunicerar alltför spretigt i helt avgörande framtidsfrågor. I synnerhet måste ett dokument som förslag till nationell infrastrukturplan vara tydligt, och vid behov problematisera med en helhetsbild om osäkerheter. Det är olyckligt att möjligheterna med infrastrukturen pekar i så olika riktningar. Mot denna bakgrund anser Tågföretagen att det är särskilt viktigt med transparens och tydlighet från myndigheten för att objektiviteten i dess bedömningar inte ska kunna ifrågasättas av utomstående. Att myndigheters tjänstemän ska iaktta saklighet och opartiskhet framgår av regeringsformen.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Tåg­företagen

You must be logged in to post a comment Login