Jernbanedirektoratet rekommenderar norska regeringen att utreda Oslo-Stockholm

Av på 28 november, 2020

I förgår blev Jernbanedirektoratet klara med utredningen kring befintlig järnvägsförbindelse över gränsen mellan Norge och Sverige. Slutsatserna är tydliga. Jernbanedirektoratet rekommenderar den norska regeringen att börja utreda en ny gränsbana mellan Sverige och Norge. Direktoratet föreslår dessutom att en överenskommelse görs mellan ansvariga myndigheter på båda sidor av gränsen för att påbörja planeringsarbetet. Myndighetens rekommendationer är ett stort steg på vägen för att realisera en snabb och modern järnvägsförbindelse mellan huvudstäderna.

– Jernbanedirektoratet har efter nästan två års utredningsarbete landat i tre ställningstaganden. Två av dem innebär tydliga steg på vägen mot en modern järnvägsförbindelse mellan huvudstäderna. Jernbanedirektoratet vill att den norska regeringen påbörjar utredningen av en ny järnvägslänk över gränsen och att Jernbanedirektoratet tillsammans med svenska myndigheter kommer överens om att påbörja planeringen. Det här är ett genombrott i projektet Oslo-Stockholm, säger Jonas Karlsson, VD Oslo-Sthlm 2.55.

Dessutom föreslår Jernbanedirektoratet den norska regeringen byggnationen av en ny järnväg som förbinder Lillestrøm med Sørumsand. Om förslaget blir verklighet innebär det i praktiken en möjlig första etapp på en ny gränsbana mellan länderna. Rekommendationerna som Jernbanedirektoratet tagit fram har skett inom ramen för arbetet med konseptvalgutredningen (KVU) för Kongsvingerbanan som nu överlämnats till Samferdselsdepartementet.

– Det kommer allt tydligare signaler om intresse från både myndighet och regering i Norge. Nu är det är viktigt att både svenska beslutsfattare och myndigheter är beredda att svara upp på de initiativ som vi ser från norsk sida. Nu finns en unik möjlighet att gemensamt komma framåt i den här frågan, säger Jonas Karlsson.

Oslo-Sthlm 2.55 har tidigare visat att den nya gränsöverskridande förbindelsen är möjlig att finansiera genom särskilda banavgifter utan att belasta statsbudgeterna. Enligt de utredningar som bolaget låtit göra är en mindre höjning av dagens biljettpris tillräcklig för att klara investeringen som krävs för att få till den nya infrastrukturen.

– De förslag som vi jobbat fram visar att svenska och norska staten skulle kunna bygga en ny gränsbana för under 100 kronor per resenär och att den till och med är så lönsamt att det finns privata intressenter som skulle kunna bygga och finansiera den. Nu verkar det som att norska myndigheter på allvar kommer titta närmare på både finansieringslösningar och planeringsförutsättningar för projektet. Det arbetet måste starta i Sverige också, säger Jonas Karlsson.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Oslo-Stockholm 2.55

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in