JO utreder inte klagomålen mot polisen med anledning av påskhelgens oroligheter

By on 10 juni, 2022
Arkivbild - Foto: Anders Olofsson

lagomålen gällde såväl Polismyndighetens och enskilda polisers agerande som myndighetens beslut att ge tillstånd till allmän sammankomst, JO Per Lennerbrant har beslutat att inte gå vidare med klagomålen.

Efter påskhelgens oroligheter på olika platser i Sverige fick Riksdagens ombudsmän (JO) in många anmälningar riktade mot Polismyndigheten. Klagomålen gällde såväl Polismyndighetens och enskilda polisers agerande som myndighetens beslut att ge tillstånd till allmän sammankomst. Sedan Polismyndigheten efter påskhelgen i ett par fall nekat tillstånd till allmän sammankomst har JO även fått in anmälningar om det. JO Per Lennerbrant har beslutat att inte gå vidare med klagomålen.

– Av uppgifter som jag har tagit del av framgår att Polismyndigheten har beslutat att genomföra en omfattande utvärdering av det inträffade. Jag vill inte föregripa denna utvärdering och ser därför inte att det för närvarande finns skäl för mig att granska frågan, säger JO Per Lennerbrant.

I ett fall ansåg JO Per Lennerbrant dock att anmälan innehöll sådana uppgifter om våldsutövning från polisens sida att det fanns anledning att lämna över den till åklagare för vidare utredning.

När det gäller Polismyndighetens beslut om att ge respektive neka tillstånd till allmän sammankomst har dessa kunnat överklagas till domstol.  

– Min granskning är inte avsedd att föregripa eller ersätta en sådan prövning som kan eller har kunnat ske i ordinarie ordning, säger JO Per Lennerbrant.

Sverige
Örebronyheter

Källa Riksdagens Ombudsmän JO

You must be logged in to post a comment Login