Johnny Olsson berättar om Kronohyttan i Guldsmedshyttan

By on 3 november, 2021

Torsdag 11 november kl 19:00 bjuder Lindesbergs Hembygdsförening in till föreläsning på Lindesbergs stadsbibliotek med Johnny Olsson som berättar om Kronohyttan i Guldsmedshyttan där Gustav Vasas järnkanoner tillverkades.

Johnny Ohlsson är ordförande föreningen Industrilandskap i Bergslagen som 2018 tillsammans med Örebro läns museum utförde en arkeologisk förundersökning av Kronohyttan som gav en värdefull dokumentation och ökat kunskapen om Sveriges första hytta för gjutning av järnkanoner och lod.

Kronohyttan var en masugn i Guldsmedshyttan där Gustav Vasa gjöt kanoner och kanonkulor på 1500-talet. 

Flygfotografering och laserskanningen har gett en detaljerad översiktsbild av hyttområdet och underlag för kartor eller en rekonstruktion i 3D-format. Georadarundersökningen och metallsökningen gav en tydlig indikation på kanongjutning genom upptäckten av en trattformad fördjupning vid masugnens utslagsbröst. Metallsökningen registrerade över hundra metallföremål på området och en större koncentration utanför masugnen. Dessutom avslöjade georadar och markinventeringar gropar på hyttbacken som troligen är rostningsgropar och förvaringsgropar för malmen. Likaså del av en ramp som ledde upp till masugnens pipa. Det uppmärksammades en kulle bredvid den kända masugnen som kan tyda på en tidigare masugn samt flera stora slagglager söder om masugnen. Undersökningarna kunde påvisa flera okända lämningar på området.

Sammanställning och tolkning har utförts av arkeolog Martin Edlund, medlemmar i föreningen och några av de medverkande experterna. Mycket material finns nu för fortsatt tolkning och för nya undersökningar eller för forskning inom exempelvis teknikhistoria.

Detalj från resterna av Kronohyttans masugnskant.

Kanonkula gjuten vid Kronohyttan och funnen vid Råsvalslund.

Kultur | Örebro län Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login