Jordanien: syriska flyktingars tillgång till vård hotad

By on 24 april, 2018
77-åriga Khairiya flydde från Syrien efter att tre av hennes barn dött där. Hon har haft diabetes i 15 år och får nu vård via Läkare Utan Gränsers klinik i Irbid. Foto: Maya Abu Ata/Läkare Utan Gränser

Inför givarkonferensen för Syriens och dess grannländers framtid, som anordnas av EU och FN i Bryssel 24–25 april, uppmanar Läkare Utan Gränser givarländerna att öka finansieringen av sjukvård till syriska flyktingar i regionen.

Jordanien beslutade i februari att höja sjukvårdsavgifterna för syriska flyktingar, vilket påverkar deras tillgång till vård och leder till ökad sårbarhet. Flera av Läkare Utan Gränsers patienter i Jordanien vittnar om att de inte längre söker vård på grund av de stigande sjukvårdsavgifterna. Khalida, en 38-årig syrisk patient, berättar att hon inte längre kan uppsöka sjukvård när hennes döttrar är sjuka.

– Sveriges regering har i sin regionala strategi för Syrienkrisen satt upp tillgång till grundläggande samhällstjänster för syriska flyktingar som en viktig målsättning. Därför förväntar vi oss att regeringen tar strid för att se till att sjukvård inte hålls utom räckhåll för flyktingar i Jordanien. Sverige har som stor givare möjlighet att värna tillgång till sjukvård för flyktingarna som befinner sig i landet, säger Pieter-Jan van Eggermont, humanitär rådgivare på Läkare Utan Gränser.

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login