Jordbävningen i Haiti: Stora hjälpbehov och oro för annalkande storm

Av på 16 augusti, 2021
Foto: SRK

Omfattningen av den kraftiga 7.2-jordbävningen som drabbade västra Haiti i lördags börjar få konturer. Många har skadats och över 200 människor rapporteras ha omkommit.

Två sjukhus i Les Cayes och Jeremie är överhopade med chockade och skadade människor. Detta i läge då landet redan kämpar mot covid-19. Framkomligheten i det jordbävningsdrabbade området försvåras av blockerade vägar och lerskred, och av att hus, byggnader och broar har skadats eller förstörts. Telekommunikationer ligger nere och det kommer rapporter om efterskalv.

− Jordbävningen är fasansfull upplevelse för människor och Haiti var redan före skalvet ett utsatt land med stor fattigdom och regelbundna naturkatastrofer. Dessvärre leder en så hög tektonisk aktivitet som just nu till efterskalv och faran är långt ifrån över. Nu gäller det att få loss människor ur rasmassorna och se till att skadade få vård. Hjälparbetare från Haitiska Röda Korset deltar i räddningsarbetet, säger Sofia Calltorp, internationell chef på Svenska Röda Korset.

Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) och Haitiska Röda Korset, organisationer som bägge har erfarenhet av jordbävningen 2010, drar nu upp riktlinjerna för en större hjälpinsats som handlar om att rädda liv, undsätta skadade, ge människor tak över huvudet och nödhjälp. Det kräver att resurser för logistik, IT, telekommunikation och sjuk- och hälsovård förs in i landet.

I enlighet med internationell katastroflagstiftning har en humanitär korridor upprättats till Dominikanska Republiken där Röda Korset har ett lager för att snabbt kunna transportera gods till Haiti.

− Hjälparbetet i jordbävningar är både akut och tidspressande. Insatsen måste hela tiden byggas ut utifrån de omedelbara behov som uppstår, men redan nu är det tydligt att sjukvård är ett av de främsta hjälpbehoven.

− Ytterligare ett orosmoment är den tropiska stormen Grace som förutspås dra in över Haiti runt torsdag. Inte minst för att många människor förlorat sina hem och saknar tak över huvudet, säger Sofia Calltorp. Hon understryker att Svenska Röda Korset, som redan har en katastrofexpert i hjälpinsatsen, gör sig redo att ytterligare bidra med stöd till drabbade av jordbävningen.

Världen
Örebronyheter

Källa: Röda Korset

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in