Jordbruket måste få större plats i diskussionen om våra vattenresurser

Av på 5 augusti, 2020

Tillgång till vatten är en grundläggande förutsättning för produktionen av livsmedel. Hanteringen av vatten har stor betydelse för att vi ska få mat på bordet, för jordbrukets lönsamhet och för dess påverkan på miljön. Jordbruksverket presenterar nu en strategi för en hållbar hantering av vatten i jordbruket. Uppdraget är en del av regeringens handlingsplan för att nå livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig och hållbar svensk livsmedelsproduktion.

Jordbrukaren behöver både hantera situationer med för mycket vatten och för lite vatten, inte sällan på samma fält och under samma odlingssäsong. De olika utmaningarna kan därför inte hanteras var för sig utan måste hanteras i ett sammanhang.

Vi behöver hjälpas åt
– Jordbruket har inget eget vatten, säger Tomas Johansson, utredare inom vattenhushållning.

– Vattnet är en gemensam resurs som ska räcka till behoven i alla sektorer utan att ekosystemet äventyras. Jordbrukets hantering av vatten avgörs av konsumentens efterfrågan, jordbrukarens beslut om val av gröda, tidpunkten för sådd och investeringar i täckdikning och bevattning. Samhället kan stödja med regelverk, kunskapsförsörjning och andra styrmedel. För att uppnå en hållbar hantering av vatten i jordbruket behöver myndigheter, andra offentliga institutioner och lantbruksföretagen samverka. En förutsättning är att vi förstår varandras mål, roller och drivkrafter. Tillsammans kan vi bidra till en hållbar vattenhantering i Sverige så att vattnet räcker till för alla.

Strategin en hjälp att navigera när omvärlden förändras
Jordbruksverkets strategi omfattar arbetet med underhåll och anpassning av diken, investeringar i täckdikning, bevattning i områden med risk för torka, ökad anläggning av våtmarker och småvatten i landskapet och hållbar vattenförsörjning för animalieproduktionen.

För att hålla över tid är strategin utformad som ett ramverk. 

– Den ska hjälpa oss att navigera när omvärlden förändras och kunskapen växer så att vi på ett bättre sätt kan bidra till arbetet med en hållbar vattenhantering i jordbruket, säger Tomas Johansson. 
Strategin uttrycker också Jordbruksverkets hållning i vattenhanteringsfrågor.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Jordbruksverket

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in