Jordbruksverket föreslår ett kombinerat areal och djurbaserat krisstöd 2019

Av på 9 februari, 2019

Jordbruksverket föreslår en bred fördelning av de 760 miljoner kronor som regeringen avsatt under 2019 för att begränsa konsekvenserna av torkan sommaren 2018. Vi har idag, 8 februari 2019 lämnat svar på det uppdrag vi tidigare fått av regeringen att föreslå en fördelning av stödet.

-I princip alla produktionsgrenar har drabbats av inkomstbortfall, antingen genom minskad skörd eller ökade foderkostnader. Inom animalieproduktionen finns det fortsatt en risk för avveckling eller minskning av djurantal, en minskad produktion som kan vara svår att ta igen, säger Tjitte de Vries, ansvarig chef för uppdraget.

Kombinerat areal- och djurbaserat stöd
Jordbruksverket föreslår ett kombinerat areal- och djurbaserat stöd. Det innehåller en riktad del till gris och fjäderfä samt ett arealbaserat stöd till övriga produktionsgrenar. Förslaget är administrativt mer komplext att genomföra än ett renodlat arealbaserat stöd men vi ser att det har en högre träffsäkerhet gentemot den spannmålsbaserade animalieproduktionen. Till trädgårdsnäringen förordas en kollektiv lösning i form av ett utvecklingsprojekt.

– Vi har haft samråd med flertalet av branschorganisationerna och de flesta förordar det här förslaget. Vi känner oss därför stärkta i vårt val av utformning. Nästa steg är att regeringen ska ge sitt godkännande. Vår målsättning är att kunna betala ut så stor del som möjligt i halvårsskiftet, säger Tjitte de Vries.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in