Jubilerande Camtö granskar kvaliteten i vården

Av på 2 april, 2019

Att det finns en vetenskaplig grund för metoder som används inom vården är viktigt. Inte minst för att vården ska vara patientsäker, men också kostnadseffektiv. Region Örebro län var först i landet med att inrätta en oberoende och verksamhetsnära enhet som arbetar för detta. I år fyller Camtö 20 år och firar med en evidenskonferens på fredag den 5 april.

Camtö, Center for Assessment of Medical Technology in Örebro, startade i april 1999. Region Örebro län var därmed först i Sverige med att införa en lokal HTA-enhet. HTA står för Health Technology Assessment och syftar till att leta upp och kvalitetsgranska vetenskapliga studier som ligger till grund för nya och redan etablerade metoder och insatser inom hälso- och sjukvården.

Olika metoder har granskats
Exempel på metoder som granskats senaste tiden är fallprevention, behandling vid astma och KOL, elektrodressen Mollii och silverförband.

Tio år innan Camtö startade hade den statliga myndigheten SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, bildats. I Örebro såg man behovet av att ha en verksamhet som kunde sprida SBU:s rapporter till vården och vara en pådrivare för evidensbaserad medicin i regionen. Här fanns också en eldsjäl i läkaren och professorn i urologi Jan-Erik Johansson.

– Det var väldigt framsynt av honom och hans kollegor att dra igång Camtö. Det var också förtjänstfullt av Örebro läns landsting att inrätta en regional HTA-enhet så tidigt. Det tyder på en insikt om betydelsen av evidensbaserad medicin och en vetenskaplig förankring av det vården erbjuder. Det passar väl in med att Örebro nu är ett universitetssjukhus, säger Louise Olsson, enhetschef för Camtö.

Macchiarini-granskare föreläser
På fredag den 5 april klockan 10.00-16.00 firar Camtö 20-årsjubiléet med en evidenskonferens i Wilandersalen på Universitetssjukhuset Örebro. Bland föreläsarna märks Björn Hoffman, etiker och filosof från Norge, som ska prata om avgränsningar inom sjukvården, vad sjukvården ska ägna sig åt och vad den inte ska ägna sig åt. Hans Karlsson, tidigare chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL, ska prata om evidens ur olika sjukvårdsaktörers perspektiv. Professor Bengt Gerdin, som granskade Macchiarini-fallet på Karolinska institutet i Stockholm, ska föreläsa om hur forskningen fungerar för att få fram säkra underlag.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in