Julstressundersökningen avslutad: ”oroväckande stressnivåer”

Av på 1 januari, 2017

De 3900 personer som deltagit i den årliga undersökningen julstress.nu från e-hälsoföretaget Papilly AB (publ) ligger i genomsnitt på gränsen till hög stressnivå. Kvinnor är signifikant mer stressade än män och högst stressnivå har unga kvinnor.

Stressforskare Anders Tengström, leg. psykolog och docent vid Karolinska Institutet:

Det är oroväckande höga nivåer. Vi vet att december ofta är en påfrestande period med krav och höga förväntningar men att så många ligger på gränsen till hög stress är illavarslande. Till råga på allt blir tiden för återhämtning kort en ”arbetsgivarjul” som denna.

Anders Tengström är också forskningschef på Papilly AB som utvecklar digitala program mot psykisk ohälsa. Stressmätningen, som genomförs på sajten Julstress.nu, syftar till att sätta fokus på den ohälsosamma stressen. Undersökningen tittar också på orsaken till stressen.

Ett första steg mot förändring är att få insikt om sin stress. Vår undersökning bekräftar att det sällan bara är jobbet som orsakar stressrelaterade problem. Utöver jobbet uppger de som svarat att relationer, ekonomi och tidsbrist ligger bakom deras stress.

För att vända utvecklingen behöver vi både som arbetsgivare och medarbetare ta vårt ansvar och försöka minska stressen. Det finns effektiva strategier för stresshantering och vi måste prioritera och planlägga återhämtning, säger Anders Tengström.

Undersökningen julstress.nu genomfördes mellan 26 november och 27 december 2016. Stressnivån mäts genom ett beprövat tio-frågors screeningtest och respondenterna fick också ange orsak till stress. En sammanställning av resultatet bifogas i separat dokument.

Stress är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro och sjukskrivning till följd av akut stressreaktion har ökat med 60 procent mellan 2012 och 2014. Psykisk ohälsa kostar samhället runt 70 miljarder årligen.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in