Kamp mot allt mer svårbehandlad gonorré

By on 8 juni, 2023
Foto: Håkan Risberg / Region Örebro län.

EU utser forskare vid USÖ att leda kampen mot allt mer svårbehandlad gonorré, den sexuellt överförbara sjukdomen gonorré ökar i förekomst och riskerar att bli obehandlingsbar på grund av antibiotikaresistens.

Professor Magnus Unemo vid Laboratoriemedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) och hans forskargrupp, har nu utsetts av EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC) att agera yttersta expertis i kampen mot spridningen av sjukdomen och relaterad antibiotikaresistens.

Formellt har forskarna vid USÖ som leds av Magnus Unemo fått uppdraget av ECDC/EU att skapa referensfunktioner för övervakning av den bakterie som orsakar gonorré, Neisseria gonorrhoeae.

Från vänster: Daniel Golparian ECDC Project Molecular Biologist, Magnus Palm ECDC Project Economic Controller, Magnus Unemo ECDC Projekt Director, Daniel Schröder ECDC project microbiologist, Susanne Jacobsson ECDC project Manager.
Foto: Håkan Risberg / Region Örebro län.

– I vårt nya uppdrag ingår bland annat att bistå de 27 EU medlemsländerna med teknisk kompetens, kapacitet, träning och kvalitetssäkring för att undersöka hur smittspridningen och spridningen av antibiotikaresistens sker, förklarar mikro- och molekylärbiolog Magnus Unemo. – Vi kommer även vid behov att agera som referenslaboratorium för andra sexuellt överförbara infektioner som klamydia, syfilis och mykoplasma.

Bara ett tillgängligt alternativ

Bekämpningen av gonorré börjar närma sig en kritisk punkt då bakterien står emot nästan all tillgänglig antibiotika.

– Just nu finns bara ett tillgängligt antibiotikaalternativ för behandling av gonorré och då man börjar se sporadiska fall av resistens även mot detta alternativ så fruktar man att gonorré kan komma att bli obehandlingsbar, konstaterar Magnus Unemo. – Vi forskar mycket på att hitta och utvärdera nya behandlingsalternativ då situationen börjar bli akut.

Forskning i regionen hjälper över hela världen

För hälso- och sjukvårdsledningen är utnämningen ytterligare ett kvitto på att forskningen i regionen håller högsta internationella kvalitet.

– Det understryker vikten av att vi har framgångsrika spetsforskare, inte bara inom det här området utan fler, konstaterar Jonas Claesson, hälso-och sjukvårdsdirektör. – Det vi gör i Region Örebro län kan hjälpa patienter över hela världen.

En av de mest betydande forskarna

Magnus Unemo och hans forskargrupp leder redan idag ett globalt expertlaboratorium för sexuellt överförbara infektioner för Världshälsoorganisationens (WHO:s) räkning med uppdraget att bedriva internationell spetsforskning.

Dessutom har gruppen uppdraget att fungera som nationellt referenslaboratorium för sexuellt överförbara sjukdomar.

Hälsa | Örebro/Världen
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län
Foto: Håkan Risberg / Region Örebro län.

You must be logged in to post a comment Login