Kampen mot invasiva arter fortsätter

By on 16 maj, 2023
Bild: Kumla kommun

Kumla kommun arbetar aktivt med att gynna naturen i all dess härlighet. Det görs bland annat genom att bilda naturreservat, sköta parker och grönytor, göra åtgärder för rödlistade arter eller slå ängar.

Där en viktig åtgärd är att bekämpa främmande arter, så kallade invasiva arter.
 
Vad är invasiva arter?

Det är arter som spridits till Kumla på olika sätt, som har en tydligt negativ påverkan på vår natur och dess artmångfald.

De kan bland annat förändra miljön, såsom blomsterlupinen, eller konkurrera ut inhemska arter likt det kanadensiska gullriset. Jättelokan konkurrerar också ut inhemska arter och kan innebära direkt fara för oss människor. Parksliden i sin tur kan skada byggnaders fundament och rör samt öka erosionen i våra vattendrag.

För att sprida kunskap om dessa problematiska arter och vad man kan göra om man stöter på dem, kommer Kumla kommun under sommaren att sprida inlägg om de sex vanligaste och värsta invasiva arter.

  • Jätteloka
  • Jättebalsamin
  • Blomsterlupin
  • Parkslide
  • Vresros
  • Kanadensiskt gullris

Kumla
Örebronyheter

Källa: Kumla kommun

You must be logged in to post a comment Login