Kan man få stroke av jobbet?

Av på 7 november, 2013

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Dödligheten är hög, och även de som överlever drabbas ofta av en betydande nedsättning av arbetsförmåga och livskvalitet.

Med finansiering från AFA Försäkring har forskare från Lunds universitet och Karolinska Institutet studerat sambandet mellan faktorer i arbetslivet och stroke– något som till skillnad mot hjärtinfarkt är förvånansvärt lite studerat. De fann att det finns indikationer på att skiftarbete och dålig psykosocial arbetsmiljö ökar risken för stroke. Oväntat var också en ökad risk vid hög exponering för radioaktiv strålning. Rapporten presenterades vid ett seminarium hos AFA Försäkring den 7 november.

Varje år drabbas omkring 30 000 svenskar av stroke (slaganfall). Hälften av dem avlider eller får svåra funktionshinder. Var femte kvinna och var sjätte man kommer någon gång i livet att drabbas av stroke. Det är också den sjukdom som orsakar flest vårddagar på sjukhus.

Vi vet för lite om vad som orsakar stroke. Människor exponeras på sina arbeten för många faktorer som skulle kunna öka risken för att drabbas. Professor Per Gustavsson, Karolinska Institutet, och docent Kristina Jakobsson, Lunds universitet, har därför genomfört en systematisk kunskapssammanställning om arbetets betydelse för uppkomst av stroke.

Både psykosocial stress i arbetet och skiftarbete är välkända riskfaktorer för hjärtinfarkt. Forskarna fann att samma kan gälla även för stroke. Fem separata nordiska studier antyder en ökad risk för stroke vid arbetsrelaterad psykosocial stress, särskilt en kombination av höga krav och låg kontroll, men fler välgjorda studier behövs på området.

Studien visar också att hög exponering för radioaktiv strålning ökar risken för stroke. Forskarna beskriver det som ett oväntat resultat. De strålningsnivåer som numera förekommer i arbetslivet verkar dock inte medföra någon risk.

Rapporten om stroke ingår i ett större forskningsprojekt som systematiserar kunskap om samband mellan arbete och uppkomst av olika sjukdomar. Projektet leds av professor Kjell Torén vid Göteborgs universitet och har fått 5,6 miljoner kronor i anslag från AFA Försäkring. Projektet har också fått anslag från Forte och Västra Götalandsregionen. Tidigare har det inom ramen för samma projekt publicerats rapporter om kopplingar mellan arbete och diabetes respektive depression samt om helkroppsvibrationer och ryggont.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in