Kanoner och kanonkulor på Kronohyttan i Guldsmedshyttan

Av på 7 september, 2021

Lördag 11 september kl 14:00 hälsar föreningen Industrilandskap i Bergslagen alla välkomna till Kronohyttan i Guldsmedshyttan – Sveriges första hytta för gjutning av järnkanoner och kanonkulor. Visningen startar i IOGT/NTO-lokalen i Stripa med föreläsning och därefter besök på plats vid Kronohyttan.

Föreningen Industrilandskap i Bergslagen bjuder på föreläsning om Gustav Wasas tillverkning av kanoner och kanonkulor. Föreläsningen hålls av föreningens ordförande Johnny Ohlsson i IOGT/NTO-lokalen i Stripa med start lördag 11 september kl 14:00. Efter föreläsningen visas själva Kronohyttan på plats,

Kronohyttan i Guldsmedshyttan – Sveriges första hytta för gjutning av järnkanoner

Kronohyttan var en masugn i Guldsmedshyttan där Gustav Vasa gjöt kanoner och kanonkulor på 1500-talet. Föreningen Industrilandskap i Bergslagen och Örebro läns museum utförde 2018 tillsammans en arkeologisk förundersökning av Kronohyttan som gav en värdefull dokumentation och ökat kunskapen om Sveriges första hytta för gjutning av järnkanoner och lod.

Flygfotografering och laserskanningen har gett en detaljerad översiktsbild av hyttområdet och underlag för kartor eller en rekonstruktion i 3D-format. Georadarundersökningen och metallsökningen gav en tydlig indikation på kanongjutning genom upptäckten av en trattformad fördjupning vid masugnens utslagsbröst. Metallsökningen registrerade över hundra metallföremål på området och en större koncentration utanför masugnen. Dessutom avslöjade georadar och markinventeringar gropar på hyttbacken som troligen är rostningsgropar och förvaringsgropar för malmen. Likaså del av en ramp som ledde upp till masugnens pipa. Det uppmärksammades en kulle bredvid den kända masugnen som kan tyda på en tidigare masugn samt flera stora slagglager söder om masugnen. Undersökningarna kunde påvisa flera okända lämningar på området.

Sammanställning och tolkning har utförts av arkeolog Martin Edlund, medlemmar i föreningen och några av de medverkande experterna. Mycket material finns nu för fortsatt tolkning och för nya undersökningar eller för forskning inom exempelvis teknikhistoria.

Detalj från resterna av Kronohyttans masugnskant:

Kanonkula gjuten vid Kronohyttan och funnen vid Råsvalslund.

Kultur | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in