Kärlekshormon kan hjälpa vid PTSD

By on 6 november, 2021

Vuxna med posttraumatisk stressyndrom, PTSD eller en historia av sexuella övergrepp har lägre aktivitet i hjärnkretsar, enligt en färsk studie från Medical University of South Carolina. 

Dessutom fann studien att administrering av oxytocin, ibland kallat ”kärlekshormonet”, kan hjälpa till att förbättra kretsarna i de drabbade områdena. 

Studien var dubbelblind och bestod av 39 deltagare. Forskningen fann att ett system i hjärnan kallat VAN-DAN, som hjälper till att reglera uppmärksamhet, hade mindre kopplingsmöjligheter hos personer med PTSD eller som utsatts för sexuella övergrepp som barn. Barn som utsattes för fysisk misshandel hade inte minskade kopplingsmöjligheter, enligt studien.

Som att hoppa fallskärm och skriva inhandlingslista samtidigt

”Forskningen har länge känt till att personer med PTSD ofta kämpar för att fokusera på vardagliga sysslor, något som kan orsakas av en överaktiv fight-flight—respons.”, kommenterar David Grönte, överläkare i Psykiatri.

“Tänk dig att du hoppar fallskärm och samtidigt skall skriva en lista över vad du skall veckohandla för den kommande veckan. Det är vad människor med svår PTSD kämpar med.”, fortsätter David Grönte.

Studiedeltagare placerades i en magnetkamera och ombads att fokusera på ett kors på en skärm. Forskarna mätte sedan sin förmåga att hålla fokus och fann att de med PTSD eller en historia av sexuella övergrepp i barndomen hade mindre förmåga att förbli fokuserade. Men när deltagarna med PTSD eller en historia av sexuella övergrepp fick en dos oxytocin, ett naturligt förekommande hormon förknippat med intimitet, ökade kopplingarna i det studerade hjärnområdet.

”Vi vet att det finns framgångsrika behandlingar för PTSD och ännu mer effektiva behandlingar är på väg. Denna studien pekar tydligt på vikten av att behandla PTSD då framgångsrik behandling normaliserar hjärnfunktionen”, säger David Grönte som till vardags är verksam som överläkare i Linköping.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: David Grönte Medicinsk Konsult AB

You must be logged in to post a comment Login