Karlsdalsalléns första etapp klar 1 oktober, arbetet fortsätter västerut

By on 19 september, 2018

Nu är första etappen av Karlsdalsallén snart klar och arbetet fortsätter västerut. Måndag 24 september når arbetsområdet korsningen Karlsdalsallén–Peppargatan som då stängs för att färdigställas. Genomfartstrafiken leds fortsatt om via Glomman. Gång- och cykeltrafiken kommer kunna ta sig förbi arbetsområdet under hela byggtiden.

Sedan juni pågår arbetet med att färdigställa Karlsdalsallén med bland annat gång- och cykelbanor, busshållplats, parkeringar, cirkulationsplats och trädallé.

Arbetet rullar på och den första etappen av Karlsdalsallén, från Mejramvägen till Pomeransgatan, börjar bli klar. Sträckan beräknas öppna för trafik igen 1 oktober.

Sedan mitten av september pågår arbete på den andra etappen av Karlsdalsallén, från Pomeransgatan fram till Peppargatan.

Den 24 september når arbetsområdet korsningen Karlsdalsallén–Peppargatan som då stängs för att färdigställas. Det innebär att möjligheten att köra ut på Karlsdalsallén västerut från Sörbyängen, eller i motsatt riktning in i området, tillfälligt försvinner. Etappen beräknas vara ombyggd och klar och öppna för trafik igen i mitten av december 2018.

Genomfartstrafik leds fortsatt om via Glomman.

Boende och besökare i Sörbyängen kommer att kunna köra obegränsat in och ut genom de norra delarna, t.ex. via Pålsbodagatan, och inne i området. Peppargatan kommer att hållas öppen genom arbetsområdet för de som ska till parkeringen på fastigheterna söder om Karlsdalsallén.

Gång- och cykeltrafiken kommer kunna ta sig förbi arbetsområdet och alla entréer till fastigheterna kommer att vara öppna och tillgängliga under hela byggtiden.

Karlsdalsallén färdigställs i etapper och beräknas vara helt klart i oktober 2019. Den etappen som byggs om kommer att vara avstängd för trafik. Övriga delar av Karlsdalsallén, som det inte pågår arbete på, kommer att vara öppna för trafik. Trafiken kommer att kunna åka på den färdigställda Karlsdalsallén allt eftersom etapperna blir klara.

Karlsdalsallén är avstängd för genomfartstrafik under byggtiden, trafiken leds om via Glomman.

Tidplan

  • Etapp 1A: Karlsdalsallén, Mejramvägen till Pomeransvägen, klar 1 oktober 2018.
  • Etapp 1B1 och 1B2: Karlsdalsallén, Pomeransgatan till kvarteret väster om Peppargatan, klar dec 2018.
  • Etapp 2: Karlsdalsallén, resten av sträckan fram till Stenbackevägen. I denna etapp ingår även södra Kabingatan och Golfbanevägen. Start dec 2018, klar okt 2019.

Lokalt 
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login