Karlslunds tegelbad blir nästa friluftsbad i Karlslund

Av på 30 mars, 2021
Illustration: Christina Jonsson

Förra sommarens nya friluftsbad Hästhagens bryggbad gjorde stor succé bland invånarna i Örebro kommun och nu fortsätter resan där ännu ett bad planeras i Karlslunds populära naturområde. Ambitionen är att badsugna invånare kommer kunna besöka friluftsbadet Karlslunds tegelbad redan i sommar.

Fler tätortsnära friluftsbad behövs och efterfrågas i kommunen och därför har det sen i höstas undersökts om ännu ett bad i det välbesökta området Karlslund. Området är ett vattenskyddsområde och kulturreservat, och nu har alla nödvändiga tillstånd som krävs för det nya badet beviljats. Tegelbadet ligger relativt undangömd i Karlslund på en ”udde” i Svartån. Intill ån utgörs platsen av en gräsyta med grillplats som även kommer att kompletteras med flera bänkbord.

Anläggningsarbetet kommer utföras under juni, och badplatsen planeras att invigas i början av juli. Liksom Hästhagens bryggbad kommer badplatsen vara avgiftsfri. Målsättningen med badet är framförallt att skapa möjligheter till en meningsfull fritid för barn och unga.

– Det känns både bra och roligt att vi nu möjliggör för ännu en plats där örebroare kan bada. Förra årets öppning av Hästhagens bryggbad gav mycket badglädje! Det är viktigt att kunna erbjuda tillgängliga badplatser med olika karaktär. Karlslunds tegelbad passar både för att plaska runt och att simma i. I tider där pandemin och även klimatet gör att vi behöver och vill välja semester på hemmaplan känns det extra bra att vi skapar en till möjlighet till bad, säger Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

– Svartåns botten sluttar lätt nedåt på platsen och går från strandkanten till ett djup på cirka 2,2 meter åtta meter ut i ån. Badplatsen utgår från platsens specifika förutsättningar för att skapa en tydlig identitet och utformas för att passa olika målgrupper. Vid strandkanten byggs en trappa i trä i form av en solfjäder. Trappan utformas med breda trappsteg så att besökare kan sitta på trappstegen. På platsen finns grillplats och det kompletteras med ett antal bänkbord, säger Gustav Axberg, projektledare på Stadsbyggnad.

Tätortsnära bad ger många möjlighet att på gång- eller cykelavstånd ta sig till platsen. Tack vare sin placering är Karlslunds tegelbad tillsammans med Hästhagens bryggbad nära till hands för många örebroare, och däribland många barn och unga. Namnet Karlslunds tegelbad kommer från det tegelbruk som fanns på platsen och var i drift fram till 1897 då det flyttade uppströms i Karlslund.

Så här utformar vi Karlslunds tegelbad:

  • Badet placeras i Karlsnäs vid en krök där Svartån är relativt grund.
  • En trappa i trä i form av en solfjäder byggs där trappstegen är breda nog för att besökare kan sitta på dessa.
  • Säkerhetsutrustning, sopkärl och grillplats finns vid badplatsen.

Karlslundsområdets utveckling
Karlslundsområdet ska utvecklas till ett attraktivt rekreationsområde för både örebroare och besökare. En strategi för hur Karlslund ska utvecklas har tagits fram och var på remiss under vintern 2020/2021. Under 2020 invigdes bland annat friluftsbadet Hästhagens bryggbad.

Lokalt
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in