KBT via internet för social ångest

By on 17 juni, 2021
Internetbaserad KBT-behandling. Foto Lars-Göran Jansson.

Nu startar Region Örebro län en behandling för social ångest via internet. Sedan tidigare bedrivs behandling via internet vid depression och paniksyndrom med goda resultat. Intresseanmälan och behandlingen genomförs via 1177.se vilket både underlättar för patienterna och ökar tillgängligheten till psykologisk behandling.

Behandlingen bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) och genomförs på distans. Efter ett bedömningssamtal kan man utföra behandlingen via en dator, surfplatta eller telefon. Detta sparar många resor till och från vården, vilket är extra fördelaktigt i och med rådande restriktioner. Det innebär också att man kan arbeta med sin behandling på de tider man själv önskar. Alla patienter har en ansvarig behandlare som stöttar och som går att kontakta med frågor under hela behandlingstiden. Behandlarna är psykologer och kuratorer inom Region Örebro län. Intresseanmälan kan göras via 1177.se av alla personer över 18 år. Behandlingstiden är 12 veckor.

Social ångest är en ångestsjukdom som innebär stark rädsla och ångest kopplat till sociala situationer. Obehaget kan t.ex. handla om en rädsla för att bli bedömd eller för att göra bort sig. Besvären leder ofta till stort lidande, och det är vanligt att man utvecklar andra psykiska besvär såsom nedstämdhet som följd av den sociala ångesten.

Många personer med social ångest undviker att söka hjälp, vilket kan leda till att det blir ett långvarigt tillstånd som får negativ effekt på livet. Det är därför viktigt att få behandling för sina besvär. KBT-behandling vid social ångest är en behandlingsmetod med mycket starkt forskningsstöd. Flera jämförelser visar dessutom att KBT-behandling vid social ångest som genomförs på distans är lika effektiv som traditionell KBT hos en terapeut.

Alla internetbehandlingar i Örebro län rapporteras till ett nationellt kvalitetsregister för internetbehandling, kallat SibeR, för att säkerställa att behandlingarna är effektiva och håller hög kvalitet. 

Sedan tidigare driver Region Örebro län KBT via internet vid depression och paniksyndrom. Båda behandlingarna har god effekt och cirka 1 000 patienter har behandlats sedan starten 2017. Hög tillgänglighet har varit en viktig målsättning och tiden från anmälan till behandlingsstart var i snitt 14 dagar under 2020. De goda resultaten av de tidigare behandlingarna är en av orsakerna till att vi nu utökar med en behandling för social ångest.  

Hälsa | Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login