Keno- och Lottodragningarna i tv är reklam

By on 31 januari, 2023
Arkivbild

Granskningsnämnden fäller Keno och Lotto i TV4, programmen är reklam, granskningsnämnden bedömer att sändningarna i TV4 av Keno- och Lottodragningarna är reklam. Programmen strider därför mot bestämmelsen om annonssignatur.

Granskningsnämnden har prövat programmen Keno och Lotto i TV4. Nämnden konstaterar att Svenska Spel stått för kostnader för produktionerna samtidigt som TV4 fått ytterligare ersättning av Svenska Spel. Trots att TV4 kallat ersättningen för sponsring bedömer nämnden att det rör sig om reklam i radio- och tv-lagens mening.

Marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring. Enligt radio- och tv-lagen ska det förekomma en särskild signatur som tydligt skiljer annonserna från det övriga innehållet före och efter varje annonsering.

Eftersom det inte fanns någon sådan signatur som tydligt skiljer denna reklam från det övriga innehållet har en överträdelse skett av 8 kap. 5 § radio- och tv-lagen. TV4 har därför brutit mot bestämmelsen om annonssignatur.

Ärendena kommer nu att lämnas till förvaltningsrätten då granskningsnämnden beslutat att ansöka om att TV4 ska betala en särskild avgift för överträdelsen (21/03704 och 21/03705).

Tidigare avgöranden om spel

Granskningsnämnden har tidigare vid två tillfällen prövat inslag med skrapning av trisslotter i TV4. Nämnden konstaterade att de inte stred mot bestämmelserna om produktplacering. Nämnden prövade vid det senare tillfället även om inslaget stod i strid med bestämmelserna om annonsering och otillbörligt gynnande.

TV4 uppgav då att lottskrapningen inte visades i ett marknadsföringssyfte och att ingen ersättning utgått. Sändningarna friades därmed båda gångerna (10/01500 och 19/01609).

Övriga fällda ärenden

  • SR:s Dagens Eko i P1 för felaktig uppgift om arbetslöshet (22/02452).

Friade ärenden

  • SVT:s Rapport om effekterna av salt i mat (22/03284).
  • SVT:s Rapport om matprisinflation (22/03330).
  • SVT:s Rapport om klimatpolitik (22/03271).
  • TV4:s Nyheterna om politiker med koppling till högerextremism (22/02517).
  • TV4:s Nyhetsmorgon om opinionsundersökningar (22/03176).

Sverige
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login