Khashayar Farmanbar på besök hos ÖBO

By on 25 augusti, 2022
Energi- och digitaliseringsministern, Khashayar Farmanbar besöker ÖrebroBostäder för att prata energi.
Bild: ÖBO

Energi- och digitaliseringsministern, Khashayar Farmanbar, på besök hos ÖrebroBostäder, torsdag den 25 augusti får ÖrebroBostäder (ÖBO) besök av Sveriges energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Ministern är intresserad av kvarteret Tamarinden, där ÖBO är en av initiativtagarna. Kvarteret Tamarinden är ett exempel
där en stadsdel visar på lösningar som kan göra skillnad för Sveriges energipolitik.

Vi står inför stora klimatutmaningar, där vi måste minska världens koldioxidutsläpp, minska användningen av de fossila bränslena och där vi har en effektbrist med överbelastade transportvägar i de nationella kraftledningarna som försvårar städers utveckling. Med dagens oroliga omvärld med inflation, snabbt ökande räntor och rejält höjda energikostnader, ser vi påtagligt att energifrågan är oerhört viktig att fortsätta utveckla.

ÖBO har under ett antal år fokuserat arbetat med att testa och utveckla klimatsmarta energilösningar i delar av sitt bostadsbestånd och där producerat, lagrat och delat elenergi mellan husen. ÖBOs uppdrag i Tamarinden är att ta med den kunskapen till övriga aktörer som gått in i projektet och implementera arbetssättet och de tekniska lösningarna i en hel stadsdel. Nästa steg är att skala upp tänket och implementera det i hela städer – det man brukar kalla för Smart stad.

Det nya bostadsområdet rymmer cirka 600 bostäder, kommersiella lokaler och förskola. När allt är på plats blir området näst intill självförsörjande på elenergi. Det förverkligas med hjälp av ett lokalt energinät, solceller och smarta batterier som ansluts till en styrenhet som samtliga byggnader i Tamarinden kopplar upp sig mot. Förutom lokal elenergi bidrar stadsdelen även till att kapa effekttoppar hos E.ON och kan också bli en lokal leverantör av elenergitjänster till Svenska Kraftnät och på så vis minska trycket på de nationella kraftledningarna, elenergins motorvägar.

Energiminister Khashayar Farmanbar, startar sitt besök på plats i Tamarinden. Stadsdelen är inte byggd ännu, men med en QR-kod i den smarta telefonen kan man se hur det kommer att se ut inom ett par, tre år.

Sedan besöker ministern ÖBOs lokaler på Fredsgatan för att samtala om energifrågorna och vad det är som ÖBO hittills åstadkommit och hur energifrågorna kan tas vidare för att slutligen nå de nationella klimatmålen.

Örebro
Örebronyheter

Källa ÖBO

You must be logged in to post a comment Login