KI reviderar upp BNP-tillväxt och spår lägre arbetslöshet än tidigare

Av på 5 april, 2021
Arkivbild.

Konjunkturinstitutet (KI) reviderar upp BNP-tillväxten för 2021 med 0,5 procentenheter och arbetslösheten väntas bli betydligt lägre i år och nästa år jämfört med vad som förutsågs i december.

Stockholms Handelskammare konstaterar att det ändå finns skäl att oroa sig för långtidsarbetslösheten.

– Den har vuxit ganska snabbt under pandemin och tyvärr är många “instegsbranscher” just nu hårt pressade av pandemin. Dessa branscher måste skyddas bättre, med bättre utformade krisstöd, för att kunna bidra med jobb när samhället kan öppna upp igen, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

KI reviderar upp tillväxten med 0,5 procentenheter, från 3,2 till 3,7 procent, för 2021 och sänker samtidigt tillväxtprognosen för 2022 med 0,1 procentenheter, från 3,5 till 3,4 procent.

Sammantaget ger det över 2021-2022 ungefär 20 miljarder mer i tillväxt i kronor, jämfört med decemberprognosen.

De ekonomiska utsikterna har förbättrats, primärt kopplat till en starkare tillväxt i USA – där ”snabb vaccinering och mycket expansiv finanspolitik gör att återhämtningen går fortare än tidigare förutsett.” Tillväxten är således driven av en stark export.

– Vissa sektorer har gått relativt bra under pandemin och går fortsatt starkt. Det som är oroande är att personalintensiva tjänstenäringar, exempelvis besöksnäring, haft det så väldigt jobbigt under pandemin. Det har drivit på arbetslösheten och fått genomslag i att fler är långtidsarbetslösa nu, säger Stefan Westerberg.

Konjunkturinstitutet konstaterar också att “högre tillväxt och lägre arbetslöshet bidrar till att det offentligfinansiella sparandet blir betydligt mindre negativt i år och nästa år än vad som förutsågs i december.”

– Med de bättre utsikterna så borde det vara synnerligen motiverat att säkerställa att de branscher som efter pandemin kan skapa jobb för långtidsarbetslösa kan överleva fram tills att vaccineringen är genomförd. Det vore värdefullt om stöden till dessa branscher förenklades och kunde hanteras effektivare av Tillväxtverket. Där finns det fortsatt en oro, trots de mer positiva prognoserna, säger Stefan Westerberg.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Stockholms Handelskammare

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in