Kilenkrysset köper byggrätter

By on 2 januari, 2023
Bild: Kilenkrysset

Kilenkrysset köper byggrätter inom fastigheten Örebro Almby 12:43 i Ormesta, Örebro kommun. Kilenkrysset har via det gemensamt ägda bolaget K-Fast Kilen AB förvärvat byggrätter för upp till 300 hyresrätter i Ormesta.

Byggrätterna omfattar del av fastigheten Örebro Almby 12:43 och förvärvas från ett dotterbolag till Lantmännen Fastigheter AB. Lagakraftvunnen detaljplan finns för området och byggstart beräknas ske etappvis från och med 2023.

På den förvärvade fastigheten avser K-Fast Kilen uppföra upp till 300 hyresrätter i K-Fastigheters egenutvecklade koncepthus Lamellhus och Punkthus. Beräknat årligt hyresvärde efter full utbyggnad uppgår till 41 mkr. Tillträde samt byggstart kommer att ske etappvis med start under 2023. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 111 mkr.

– Det känns glädjande att denna etablering sker i Örebro, en vacker kommun med många möjligheter. Marken som köpet avser har en utmärkt placering med alla förutsättningar för att skapa en tilltalande boendeform. Affären kommer även att bygga vidare i en positiv riktning på vårt goda samarbete med K-fastigheter, säger Jan Persson vd och ägare Kilenkrysset.

– Genom förvärvet etablerar vi oss för första gången i Örebro som är en marknad där vi ser stor potential. Från K-Fastigheters sida ser vi fram emot att få vara med och utveckla Örebro som stad genom tillförandet av nya attraktiva hyresrätter. Jag är mycket glad över att vi på detta sätt fortsätter vårt goda samarbete med Kilenkrysset, säger Magnus Persson, affärsutvecklingschef på
K-Fastigheter.

K-Fast Kilen AB, ägs till 51 procent av K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”) och till 49 procent av Kilenkrysset.

Ekonomi | Örebro
Örebronyheter

Källa Kilenkrysset

You must be logged in to post a comment Login