Klargörande om utökad provtagning för covid-19

By on 30 maj, 2020
Arkivbild

Regeringen har som mål att bredda provtagningen för flera grupper än tidigare och sammanlagt provta 100 000 människor i veckan för covid-19, regionerna i landet signalerar att det i nuläget saknas en helhetslösning för att både provta och analysera den stora mängden ökade prover som regeringen önskar.

Region Örebro län följer i nuläget Folkhälsomyndighetens nationella provtagningsindikation med full tillgänglighet till provtagning av prioritetsgrupp 1 och 2.  Däremot finns för närvarande inte kapacitet för att provta personer i prioritetsgrupp 3 och 4.

Det innebär att Region Örebro län, liksom övriga regioner landet, har svårt att hantera hela det uppdrag som regeringen har gett. Regionen har dock påbörjat planeringsarbetet för att underlätta provtagning av personer inom kategori 3 och 4.

Fakta prioritetsgrupp 1-4

Inom prioritetsgrupp 1 finns personer som är i behov av sjukvård eller som bor på omsorgsboende eller institutionsboende och där en ny, vidare provtagningsstrategi tillämpas sedan slutet av vecka 19.

Inom prioritetsgrupp 2 finns personal inom hälso-och sjukvård och inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg, där regionen under cirka två månader haft bra resurser och prioriterat testning. Från och med vecka 20 har resurserna ökats ytterligare och all personal inom vård och inom äldre- och funktionshinderomsorg som insjuknar med symtom erbjuds testning. Regionen har fram till och med vecka 21 analyserat totalt drygt 35 tester per 1000 invånare, vilket är högt jämfört med nationella siffror.

Vad gäller provtagning inom prioritetsgrupp 3, personer inom annan samhällsviktig verksamhet, har en närmare avgränsning och definition av vilka grupper som ingår genomförts via Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap. Därutöver tillkommer prioritetsgrupp 4, andra delar av samhället.

Diskussioner och arbete pågår nationellt och regionalt för att säkerställa hur provtagning och analys kan ske för dessa grupper (3 och 4). I den nationella strategin har det varit tydligt att denna provtagning måste ske utanför regionens vanliga sjukvårdsorganisation, men arbete pågår hur och på vilket sätt regionen kan vara behjälplig i att uppnå ökad provtagning även i dessa grupper.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Källa Region Örebro

You must be logged in to post a comment Login