Klart med bygglov för bostäder i vattentornet

Av på 29 januari, 2021

På torsdagen beslutade Sydnärkes byggnämnd om att bevilja bygglov till Askersundsbostäder AB för byggande av bostäder i vattentornet i Askersund. Därmed är det klart för lägenheter i ett av Askersunds mest attraktiva lägen.

I december flyttade hyresgästerna in i den ombyggda Norrbergaskolan i Askersund och nu är det dags att inleda nästa etapp i området Norra Bergen. Det 31 meter höga vattentornet från 1907 ska byggas till med en del och på så sätt skapas utrymme för sju lägenheter, alla trerummare på 70 kvadratmeter.

– Vattentornet är ett utmanande projekt rent konstruktionsmässigt och kräver mycket känsla hos arkitekten för att det skall bli riktigt bra. Det är väldigt inspirerande att arbeta med Norra bergen. Blandningen av byggnadsstilar i en känslig miljö som ska bilda en spännande helhet som fungerar ihop med både Sofia Magdalena kyrka och Norra Bergens mycket gamla trähusbebyggelse, säger Anders Gustafsson, vd för Askersundsbostäder.

Lägenheterna som ska byggas i vattentornet har alla balkong, som dessutom delvis är inglasad och de blir även tillgänglighetsanpassade. Planen är att inflyttning ska ske i vattentornet om ungefär ett år

– Det är fantastiskt att kunna kombinera ett av Askersunds verkliga landmärken med något som kommer till praktisk användning. Det finns en stor efterfrågan på centrala bostäder i Askersund och området med vattentornet på Norra bergen är förstås mycket attraktivt. Det är ett elegant sätt att kombinera kulturhistoria med bostäder, säger Caroline Dieker, kommunstyrelsens ordförande.

Vattentornets status som en del i ett riksintresse innebär bland annat att byggnadens tegelfasad inte får ändras.

Från Sydnärkes byggnämnds sida är man glada att kunna bevilja bygglov för Askersundsbostäders satsning.

– Vattentornet är ju en fin gammal kulturbyggnad och jag tycker att planerna på att bygga bostäder har lösts på ett väldigt bra och originellt sätt, med tillbyggnaden som planeras. Det här blir ett lyft för Askersund, det är ju en byggnad som är väldigt synlig, inte minst när man kommer söderifrån, säger Lars-Gunnar Forsberg (S), ordförande i Sydnärkes byggnämnd.

Dessutom byggs sju marklägenheter i området runt vattentornet och den före detta skolan. Dessa bostäder byggs i äldre stil med faluröd träfasad och lertegeltak för att föra byggnadstraditionen i Norra Bergen vidare. Samtliga bostäder i området är hyresrätter.

Länet | Askersund
Örebronyheter

Källa: Askersunds kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in