Klart med ny vårdcentral samt vård- och omsorgsboende i Skebäck

By on 8 november, 2021

Efter årsskiftet tas första spadtaget till en ny vårdcentral samt ett modernt vård- och omsorgsboende i stadsdelen Skebäck i Örebro. Projektet är ett samarbete mellan Länsgården, Region Örebro och Örebro kommun.

– Det känns väldigt kul att vi får möjlighet att använda vår kompetens och erfarenhet för att bygga en plats för vård och omsorg i ett så vackert område, säger Camilla Petersen, VD på Länsgården.

Nu är det klart att regionägda fastighetsbolaget Länsgården bygger ny vårdcentral samt ett vård och omsorgsboende i den vackra stadsdelen Skebäck i Örebro. Projektavtalet har precis undertecknats av Länsgården, Region Örebro och Örebro kommun.

– Projektet sker i enlighet med den affärsmodell vi har utvecklat, där Länsgården fungerar som projektledare och fastighetsägare, medan kommunen och regionen hyr av oss, säger Camilla Petersen, VD på Länsgården.

Projektet i Skebäck byggs i två etapper. I en första etapp byggs en ny vårdcentral, med tillhörande tillagningskök och parkeringsgarage. Den nya vårdcentralen byggs på den mark som i dag fungerar som parkeringsplats för den befintliga vårdcentralen. Under hela byggtiden kommer befintlig vårdcentral vara öppen som vanligt – men med en ny entré.

– Tidsplanen är preliminär i dagsläget, men vi räknar med att vårdcentralens verksamhet kommer kunna flyttas över till de nya lokalerna under hösten 2023, säger Anna-Lena Fredin, projektutvecklare på Länsgården.

På Skebäcks vårdcentral välkomnas bygget av en ny vårdcentral.

– Vi har varit trångbodda i många år, så det här är efterlängtat av både personal och patienter. I de nya lokalerna kommer vi kunna bedriva en mer modern vård och möta våra patienters behov på ett bättre sätt, säger Ulrika Andersson, vårdcentralchef.

I etapp 2 kommer den gamla vårdcentralen rivas. I stället byggs ett modernt vård- och omsorgsboende på platsen. Preliminär inflyttning kommer ske hösten 2025.

– Det nya vård- och omsorgsboendet kommer erbjuda 100 moderna lägenheter, med totalt 104 platser. Utöver detta skapas utrymme för daglig verksamhet samt hemvårdslokaler och huset kommer dessutom få en stor, grön innergård för husets alla verksamheter, berättar Anna-Lena Fredin.

För Örebro kommun betyder projektet mycket. Behovet av platser på vård- och omsorgsboenden – både i Örebro och i länet i övrigt – är stort.

– Många i kommunen har ett behov av en bostad i ett särskilt boende och enligt våra befolkningsprognoser blir invånarna i kommunen allt äldre. Genom projektet i Skebäck får vi 100 nya lägenheter till vår kö, vilket naturligtvis är varmt välkommet, säger Charlotte Westman,
lokalstrateg på Örebro kommun.

Skebäcksgården, med den vackra miljön i och omkring Stadsparken, är redan i dag ett av kommunens mest önskade boenden.

– Det känns förstås roligt att vi kan ge fler äldre möjlighet att få plats på ett modernt vård- och omsorgsboenden, men vi är också glada för att fler äldre att få bo i den fina miljön omkring Stadsparken, säger Anna-Lena Fredin.

Redan 2012 påbörjades samtalen om framtiden i Skebäck och detaljplanen för projektet togs fram 2018. Sedan dess har Länsgården, Region Örebro, Örebro kommun och stadsbyggnadskontoret arbetat sida vid sida med att mejsla fram bästa möjliga lösning.

– En uttalad gemensam vision för projektet har dessutom varit att utöka samverkan mellan region och kommun, säger Anna-Lena Fredin.

Örebro kommun ser stora vinster i möjligheten att samutnyttja lokalerna med regionen.

– Vi kommer bland annat att kunna samutnyttja mötesrum för personalen, vilket annars brukar kosta mycket lokalyta. På det här sättet blir vi mer yteffektiva och kan hålla nere lokalkostnaderna, säger Charlotte Westman.

Även Ulrika Andersson ser fördelar med närheten till vård- och omsorgsboendet.

– Det här kommer skapa högre livskvalitet för de äldre. Jag ser framför mig hur en anhörig kan komma på besök, följa med till vårdcentralen, fika tillsammans i restaurangen och sedan ta en promenad i den vackra innergården. Lokalerna tillför definitivt flera mervärden, säger hon.

Länsgården har gedigen erfarenhet av att bygga vårdcentraler samt vård- och omsorgsboenden. Nyligen invigdes ett vård- och omsorgsboende i Askersund och byggen pågår i Kumla, Hallsberg och Hällefors.

– Vi har samlat på oss kompetens och erfarenhet i liknande projekt. Genom vår affärsmodell skapar vi dessutom konstruktiva samarbeten mellan regionen och länets kommuner – med invånarnas bästa för ögonen, säger Camilla Petersen.

Ulrika Andersson på Skebäcks vårdcentral är glad för Länsgårdens engagemang.

– Det betyder mycket att hyresvärden är så engagerad i lokalen och vill stötta verksamheten. De är alltid snabba att hjälpa till och är intresserade av att skapa en god miljö för både anställda och patienter, säger Ulrika Andersson.

Även Örebro kommun är nöjda med samarbetet med Länsgården.

– Samarbetet med Länsgården har fungerat väldigt bra. De är väldigt professionella att jobba med, säger Charlotte Westman.

I Länsgårdens byggprojekt är det alltid många olika önskemål och intressen som ska flätas samman till en bra helhet. Länsgården bygger dessutom alltid med ett samhällsperspektiv – där hållbarhet och långsiktighet är viktiga parametrar.

– Vi bygger alltid för framtiden, genom att göra hållbara val och använda välfärdsteknik i framkant, som underlättar för både personal och hyresgäster, säger Camilla Petersen.

Nu väntar en intensiv planeringsfas, där bland annat en mer exakt tidsplan för projektet i Skebäck ska fastställas. Totalentreprenör för projektet kommer NCC Sverige AB att vara.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Länsgården

You must be logged in to post a comment Login