Klimatkrisen akut hot mot världens matproduktion

By on 9 december, 2021

Småskaliga bönder är avgörande för världens matproduktion, men de får allt svårare att odla mat när klimatet förändras. När världen kraftsamlar efter COP26 når stödet inte fram till bönder i låginkomstländer. Biståndsorganisationerna We Effect och Vi-skogen pekar i ny rapport ut detta som ett akut hot mot matproduktionen, och lyfter att det behövs en egen budget för klimatbistånd.

”Trots att världens ledare lovat i flera FN-sammanhang under hösten att ingen ska lämnas utanför, får småskaliga bönder lite eller inget stöd för att anpassa sig till klimatförändringarna. Effekten blir att miljontals människor får brist på mat – trots att de själva är bönder”, säger Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect och Vi-skogen.  

Rapporten ”Klimaträttvisa” visar att det internationella klimatbiståndet inte kommer småskaliga bönder till del. Detta trots att småskaliga jordbrukare, som är bland dem som gjort minst för att orsaka klimatförändringarna, står för ungefär en tredjedel av världens matproduktion. Samtidigt tillhör de gruppen som drabbas hårdast av klimatförändringarnas effekter. Detta gör det allt svårare att producera baslivsmedel som ris, majs och vete. I rapporten vittnar 38 organisationer som tillsammans organiserar 3,4 miljoner småskaliga bönder om minskade skördar, minskade inkomster och sämre kvalité på sina grödor. 

Vi-skogen och We Effect lyfter fram att ett ökat klimatstöd till småskaligt jordbruk i låginkomstländer har potential att inte bara leda till minskade klimatförändringar, utan också till minskad fattigdom, hunger och ojämställdhet – om det görs på rätt sätt. 

Under klimattoppmötet COP26 var majoriteten av världens ledare överens om att det krävs samarbete för att nå klimatmålen. Vi-skogen och We Effect lägger i rapporten fram sina förslag på hur det ska gå till: 
 
1. Gör Sveriges klimatfinansiering till ett tillägg utöver dagens biståndsnivå på 1 procent av BNI. 

2.  Säkerställ att mer klimatfinansiering når människor som lever i fattigdom och drabbas hårdast av klimatkrisen. 

3. Gör klimaträttvisa till överordnat mål för svensk internationell klimatpolitik och ge jordbruket och jämställdheten starkare ställning i klimatomställningen. 

Världen
Örebronyheter

Källa: We Effect

You must be logged in to post a comment Login