Klimatpolitiska rådet är tydliga – klimatpolitiken måste skärpas

By on 16 mars, 2022
Arkivbild

Idag släppte Klimatpolitiska rådet sin årsrapport som granskar hur regeringen arbetar för att nå klimatmålen. Fokus ligger på hur klimatomställningen ska snabbas på genom en mer aktiv politisk styrning. Regeringen gör inte tillräckligt för att nå klimatmålen i tid och ett fossilförbud till 2030 är helt nödvändigt, menar Naturskyddsföreningen.

Det klimatpolitiska rådets uppgift är att oberoende utvärdera om regeringens politik leder till att Sverige når klimatmålen. Årets utvärdering visar på tydliga brister i det politiska ledarskapet.  

− Det är ännu ett bevis på att regeringen inte gör tillräckligt för att Sverige ska nå klimatmålen i tid och bli världens första fossilfria välfärdsland.I stället för åtgärder som minskar utsläppen kommer nu en rad förslag som går i motsatt riktning. Senast i måndags kom ett framstressat bränslestöd som befäster fossilberoendet, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen. 

Enligt Novus är miljö och klimat den näst viktigaste politiska frågan när väljarna enbart får välja den fråga de prioriterar allra högst. Många tycker också att politiken kan göra mer för klimatet. Stödet för att sätta in samhällsåtgärder för att minska klimatförändringarna är också högt. Hela 86 procent tycker att det är mycket eller ganska viktigt, visar Naturvårdsverkets senaste undersökning. 

−Det är hög tid att samtliga riksdagspartier tar ett större ansvar för en rättvis omställning, inte minst nu när valet närmar sig och många vill se större satsningar på klimatområdet. Rysslands offensiv ger ytterligare skäl att snabba på omställningen från det fossila. Annars blir vi beroende av Putins fossila resurser samtidigt som vi indirekt finansierar hans krig, säger Kristina Östman, tf chef för klimat- och juridikavdelningen på Naturskyddsföreningen. 

Klimatpolitiska rådet lyfter effektivare energi- och resursanvändning, fossilfri elektrifiering, hållbar biomassa samt naturliga kolsänkor som exempel på hur Sverige kan accelerera omställningen. För det krävs bland annat att styrningen av statliga myndigheter förbättras, att det skapas bättre förutsättningar för investeringar som bidrar till att klimatmålen nås, och att Sverige agerar proaktivt, koordinerat och kraftfullt i EU, menar Klimatpolitiska rådet.  

− Naturskyddsföreningen är eniga med Klimatpolitiska rådets förslag. Dock utgår de från målet om netto nollutsläpp till 2045, men Sverige behöver nå det redan 2030 för att leva upp till våra åtaganden i Parisavtalet. Ett fossilförbud till 2030 ser vi därför som helt nödvändigt och det är ett exempel på hur regeringen kan visa ledarskap, säger Kristina Östman.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Naturskyddsföreningen

You must be logged in to post a comment Login