Knappt hälften av landstingen påminner om mammografikallelse

Av på 21 oktober, 2018
Arkivbild.

Tidig upptäckt av bröstcancer räddar liv. Ändå är det färre än hälften av landstingen som skickar ut en påminnelse till de som uteblir från sin mammografi, trots att det ger positiv effekt. Det framgår av Bröstcancerförbundets kartläggning av rutiner för mammografi i Sveriges landsting.

Varje år drabbas 7 600 kvinnor av bröstcancer. Tack vare framsteg inom forskningen och att många tumörer idag upptäcks i ett tidigt skede, överlever 80 procent av de drabbade sin cancer. Två av tre bröstcancertumörer som diagnosticeras idag upptäcks inom det svenska mammografiprogrammet.

Två av tio kvinnor kommer inte – utrikesfödda uteblir dubbelt så ofta
Två av tio kvinnor som kallas till mammografiundersökning uteblir från sitt besök. Det är främst tre grupper av kvinnor som inte kommer på undersökningen: kvinnor med kortare utbildning och svagare ekonomi, kvinnor mellan 40–50 år samt utrikesfödda kvinnor.

Utrikesfödda kvinnor uteblir mer än dubbelt så ofta från mammografiundersökningen jämfört med svenskfödda kvinnor. Därför finns ett stort behov av att nå ut till dessa kvinnor med information om vikten av tidig upptäckt, självundersökning och regelbunden mammografi.

– Andelen utrikesfödda kvinnor har ökat flerdubbelt de senaste decennierna. Vi behöver rikta ljuset mot hur vi ska nå dessa kvinnor. Att skicka ut en påminnelse eller ny kallelse är en fråga som varit uppe tidigare och det skulle vara bra om den aktualiserades igen, säger Karin Leifland, verksamhetsområdeschef Bilddiagnostik och onkologi på Södersjukhuset.

En liten, men viktig ökning med påminnelse
Ett av de landsting som skickar påminnelse eller ny kallelse är Skåne. Efter påminnelsen ökade antalet kvinnor som undersöktes med 5 procent. I Västra Götaland, som gjorde samma sak, ökade deltagandet med 3 procent. På dessa ställen kombinerades påminnelsen med extra informationsinsatser.

–3–5 procent kan tyckas vara en liten ökning, men ju senare en cancertumör upptäcks desto större lidande för den drabbade och hennes anhöriga. Dessutom blir kostnaderna för sjukvården större när sjukdomen upptäcks sent, säger Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet.

Susanne pekar också på vikten av att nå utrikesfödda kvinnor med information. I vissa kulturer är bröstcancer tabubelagt och kunskapen om vad sjukdomen innebär är därför inte välkänd.

–Att sjukdomen är tabubelagd bidrar tyvärr till bristande kunskap om varför de ska undersöka sig på lasarettet fastän de är friska. Det behövs därför riktade kommunikationsinsatser för att nå den gruppen med rätt information, fortsätter Susanne Dieroff Hay.

Skickar påminnelse eller ny kallelse
Landstinget Blekinge
Landstinget i Dalarna
Västra Götalandsregionen
Region Jönköpings län
Landstinget i Kalmar län 
Region Skåne
Landstinget Sörmland
Region Uppsala 
Landstinget i Värmland
Region Västmanland
Skickar ingen påminnelse eller ny kallelse
Region Gotland
Region Gävleborg 
Region Halland
Region Jämtland Härjedalen 
Region Kronoberg 
Region Norrbotten
Stockholms läns landsting
Västerbottens läns landsting 
Region Västernorrland 
Region Örebro län
Region Östergötland (planerar att börja)


Hälsa | Lokalt

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in