Knappt varannan småföretagare i Örebro län har en plan eller strategi för sitt hållbarhetsarbete

By on 7 september, 2021
Arkivbild

Det visar en undersökning bland drygt 1 300 småföretag som Visma Spcs gjort, samtidigt tror över hälften av företagarna i länet att företag med en tydlig plan för ökad hållbarhet har en konkurrensfördel.

– Småföretagen i Örebro län har en central roll att spela i omställningen till en hållbar utveckling och bidrar till att säkra långsiktig svensk tillväxt. Men brist på tid står ofta i vägen för att ställa om. Ett effektivt sätt att starta sitt hållbarhetsarbete är att se över administrativa rutiner, säger Helene Struthers, digitaliseringsexpert på Visma Spcs.

Knappt varannan småföretagare i Örebro län, 47 procent, har en plan eller strategi för sitt hållbarhetsarbete. Samtidigt tror över hälften av företagarna i länet, 55 procent, att en tydlig plan för ökad hållbarhet ger företag en konkurrensfördel. Det visar en undersökning bland drygt 1 300 småföretag som Visma Spcs gjort.

Vanligt förekommande skäl till att många småföretag saknar en hållbarhetsplan är att kunderna inte efterfrågar det, att företagaren själv inte ser några fördelar med att ha en sådan plan och att det inte finns tid att ta fram en plan.

– Att fler småföretagare hittar sätt att göra sin verksamhet mer hållbar gynnar såväl det egna företaget som planeten. Digitala program och tjänster hjälper företag både att effektivisera och att minska klimatavtrycket, genom exempelvis färre tjänsteresor och minskad pappershantering, säger Helene Struthers.

Trots pandemin fick Sverige rekordmånga nya företag under första halvåret 2021. I Örebro län startades 950 nya företag, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med motsvarande period i fjol. I Sverige finns i dag omkring en miljon företag, varav merparten är små bolag med upp till nio anställda.

Örebro län
Örebronyheter

Källa Visma

You must be logged in to post a comment Login