Kollegial granskning – ett samtal kring kommunens arbete med barnkonventionen

Av på 12 november, 2013

Västerås stad deltar tillsammans med nio andra kommuner i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Partnerskapet har fokus på hur barnkonventionen kommer in i den kommunala styrprocessen samt barns och ungas inflytande. Onsdag den 13 november är Uppsala, Örebro och Borlänge inbjudna till kollegial granskning i Västerås.

För att öka erfarenhetsutbytet och kunskapsöverföringen mellan kommunerna används kollegial granskning som arbetsmetod i partnerskapet. Denna gång har granskningen fokus på barns trygga uppväxtvillkor. De kommuner som kommer till Västerås för att följa upp vårt arbete med barnkonventionen är Uppsala, Örebro och Borlänge. Från Västerås deltar personal från verksamheten, ledande tjänstemän och politiker.

Besöket och samtalet förväntas ge möjlighet till diskussioner, debatter, ömsesidiga synpunkter och nya frågeställningar. Tanken med kollegial granskning är att besökande granskare och representanter från värdkommunen ska inspirera och lära av varandra.

Efter granskningen skrivs en lokal rapport och en sammanställning av hela partnerskapets granskning, som presenteras vid ett lokalt seminarium någon gång under våren 2014.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in