Kollektivtrafiken i norr anpassas efter efterfrågan

By on 26 oktober, 2020
Arkivbild

I december 2022 kommer de invånare som reser med kollektivtrafiken i området kring Hällefors, Nora och delvis Lindesberg att märka av vissa förändringar i trafikutbudet.

– Tack vare det beslut vi fattade i dag kommer Länstrafiken att kunna erbjuda en ökad turtäthet på flera av de mest attraktiva sträckorna i den delen av länet. Men det innebär också att vi drar ner på trafiken på de linjer där resenärerna är få. Sammanfattningsvis kan man säga att det är ett led i vårt arbete med att säkra bästa möjliga kollektivtrafik utifrån de ekonomiska ramar vi har att röra oss inom, säger Nina Höijer (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Uppdatering av utbudet
Det var vid dagens sammanträde med samhällsbyggnadsnämnden som ledamöterna fattade beslut om att förändra utbudet av kollektivtrafik i stråket Örebro-Nora-Hällefors/Lindesberg. Syftet med förändringarna är dels att säkra en ekonomi som är hållbar över tid, dels att uppdatera utbudet av resor till det behov och den efterfrågan som finns hos resenärerna i området.

– Vi arbetar hela tiden med att se över vårt utbud av resor för att möta det behov och de önskemål som finns hos dagens resenärer. Vi vill trafikera de sträckor som våra resenärer faktiskt vill resa och vi vill göra det på tider som underlättar deras vardag, säger Nina Höijer.

Fler avgångar
Detta innebär bland annat att de två linjer som i dag trafikerar sträckan Örebro-Nora slås ihop till en, och att den linjen får Soltunet i Nora som utgångspunkt. På Soltunet, som byggs om till en bättre hållplats, möter sedan bussar från Ås och Striberg upp för att på så sätt förbättra möjligheterna till pendling.

Vidare slås linjerna 306 och 307 mellan Lindesberg och Nora samman till en linje. Detta gör det möjligt att ha fler avgångar än vad som är fallet i dag vilket underlättar så väl för de som busspendlar mellan hemmet och arbetet som för de gymnasieelever som åker buss till och från skolan. Utbudet av expressbussar mellan Hällefors/Grythyttan och Örebro utökas till det dubbla med ett stopp i Gyttorp i båda riktningarna.

Men alla sträckor får inte utökad trafik. Till följd av låg efterfrågan kommer trafiken mellan Nora och Hällefors/Grythyttan att minskas ner liksom trafiken på sträckan mellan Nora och Hällefors via Järnboås, Hjulsjö och Bredsjö.

Hur trafiken kommer att se ut i minsta detalj är dock inte klart. Den exakta utformningen kommer att göras under våren år 2022.

Länet
Örebronyheter

Källa: Region Örebro Län

You must be logged in to post a comment Login